مقام ریاست

 

  •  
  •  

پوهنمل انجینیر عبدالمتین حقبین رییس دانشکده میباشند

 

              رییس پوهنحی انجینری

                  پوهنمل انجینر عبدالمتین حقبین 

         دیپارتمنت: انجینری برق و الکترونیک

         سب دیپارتمنت: انجینری برق

          حوزه تحقیق:  Electrical Power Distribution, Energy Systems

         تحصیلات:   (ماستری در انجینری برق از تاجیکستان)

        ایمیل ادرس: mateen.haqbeen@au.edu.af

       ایمیل مقام ریاست: engineering@au.edu.af

 

 

 

لیست روسای دانشکده انجینیری

شماره

اسم

تاریخ تصدی بست

01

پوهیالی انجینر شفیق الرحمن

01.06.2001 - 07.06.20

02

پوهنیار انجینیر هارون سروری

 

03

 

پوهنمل انجینیر عبدالمتین حقبین

 

از ۲۰۱۰ الی اکنون