امتحانات

پــوهنتــون البیـــرونی

دانشـــــکده انجینــــــــــری

دیپارتمنت انجینـــری سیول

نتایج نهایی سمستر بهاری سال 1394 تحصیلی

مضمون : مبادی انجینری و کمپیوتر

---------------------------------------

شهرت

H/W  5%

Report 15%

MidT 20%

Final 60%

Total 100%

1

محمد حامد

3

15

8

31

57

2

عبدالخیبر

3

15

11

26

55

3

سمیع الله

4.5

15

6

44

69.5

4

عتیق الله

2

15

7

35

59

5

عبدالجمیل

 

15

7

42

64

6

عبدالرزاق

2

15

9

38

64

7

شجاع آقا

3

15

12

46

76

8

احمد فواد

3

15

8

41

67

9

محبوب

2

15

10

37

64

10

احمد ضیا

3

15

11

31

60

11

فرهاد

2

15

4

37

58

12

اعجازالحق

4.5

15

13

42

74.5

13

احمد فهیم

 

15

7

44

66

14

یما

4.5

15

15

48

82.5

15

محمد وسیم

 

 

 

غیرحاضر

0

16

مطیع الله

4.5

15

16

48

83.5

17

اجمل

4.5

15

15

36

70.5

18

داود

3

15

10

47

75

19

خواجه اسحق

5

15

13

45

78

20

امید الله

4.5

15

16

47

82.5

21

محمد الماس

4.5

15

16

29

64.5

22

نورالرحمن

2

15

15

46

78

23

فرزاد

3

15

15

43

76

24

محمد راهب

2

15

13

46

76

25

مجیب الله

4.5

15

12

44

75.5

26

امیر محمد

2

15

16

51

84

27

محمد بابر

 

 

 

غیرحاضر

0

28

عنایت الله

5

15

12

49

81

29

عبدالقدیر

2

15

10

44

71

30

عبدالحسین

 

 

 

غیرحاضر

0

31

حشمت الله

5

15

14

52

86

32

عادل شاه

3

15

9

41

68

33

عبدالخالق

 

15

12

38

65

34

محمد اشرف

3

15

9

29

56

35

محمد حسن

 

 

 

غیرحاضر

0

36

محمد حسیب الله

 

 

 

غیرحاضر

0

37

ظاهر

5

15

16

56

92

38

محمد اسحاق

4.5

15

13

49

81.5

39

الفت الله

3

15

15

40

73

40

نوریالی

3

15

12

41

71

41

محمد عمر

2

15

13

45

75

42

محمد بابر

3

15

4

33

55

43

علی

3

15

12

45

75

44

محمد اقا

2

15

15

49

81

45

منیراحمد

5

15

13

49

82

46

رفیع الله

2

15

12

29

58

47

جاوید

2

15

10

42

69

48

مصطفی

4.5

15

16

53

88.5

49

عبدالمقصود

3

15

10

39

67

50

احمد فیروز

3

15

14

46

78

51

صفی الله

4.5

15

14

45

78.5

52

محمد شفیق

3

15

8

35

61

53

خواجه مجتبی

3

15

14

42

74

54

محمد مسلم

3

15

10

44

72

55

احمد لایق

 

15

8

30

53

56

نعمت الله

2

15

13

49

79

57

محمد اسحق

 

15

10

20

45

58

جمشید

4.5

15

14

37

70.5

59

حاشر

3

15

14

47

79

60

فیاض الله

 

15

11

29

55

61

محمد جعفر

5

15

9

38

67

62

فردوس

4.5

15

13

45

77.5

63

شفیق الله

 

15

 

غیرحاضر

15

64

ذبیح الله

 

15

 

15

30

65

محمود

4.5

15

19

49

87.5

66

روح الله

 

 

 

غیرحاضر

0

67

ضمیر احمد

2

 

11

غیرحاضر

13

68

علی اکبر

3

 

11

غیرحاضر

14

69

نوید

2

 

10

غیرحاضر

12

70

محمد محسن

2

15

10

38

65

71

سمیرا

5

15

6

29

55

72

سید ذبیح الله

3

15

 

42

60

73

عزیزالله

4.5

15

15

52

86.5

74

نصیر احمد

3

15

8

37

63

75

شاپور

2

15

4

43

64

76

شاه محمد

3

 

12

غیرحاضر

15

77

احمد جاوید

2

 

 

غیرحاضر

2

78

واعظ

 

15

14

45

74

79

نظیر احمد

2

15

9

49

75

80

محمد نعیم

 

15

9

38

62

 

 

پــوهنتــون البیـــرونی

دانشـــــکده انجینــــــــــری

دیپارتمنت انجینـــری برق و الکترونیک

نتایج نهایی سمستر بهاری سال 1394 تحصیلی

مضمون : مبادی انجینری و کمپیوتر

---------------------------------------

شهرت

H/W 1 (5%)

Report(15%)

MidT 20%

Final 60%

Total 100%

1

محمدا جان

3

15

۵

۳۵

58

2

محمد اسمعیل

2

15

7

38

62

3

عبدالشکور

 

 

 

غیرحاضر

0

4

قیس

5

15

13

54

87

5

غلام مصطفی

2

15

7

36

60

6

ولی محمد

3

15

12

32

62

7

عبدالوارث

5

15

12

47

79

8

محمد شفیق

 

 

 

غیرحاضر

0

9

حسین

4.5

15

14

37

70.5

10

ادریس

2

15

13

36

66

11

عبیدالله

4.5

15

11

34

64.5

12

محمد عوض

2

15

12

41

70

13

خالد

2

15

8

30

55

14

شمریز

5

15

8

37

65

15

شیراحمد

 

15

7

20

42

16

محمد علی

2

15

9

37

63

17

محمد علی

5

15

11

43

74

18

پیکار

4.5

15

7

38

64.5

19

محمد ادریس

2

15

7

39

63

20

حسن رضا

2

15

15

39

71

21

ایمل

 

15

6

34

55

22

شکرالل

4.5

15

12

48

79.5

23

امید الله

 

 

 

غیرحاضر

0

24

مصطفی

 

15

12

48

75

25

واحد شاه

2

15

14

45

76

26

رامین

 

 

 

غیرحاضر

0

27

حلال احمد

4.5

15

10

36

65.5

28

جان محمد

2

15

12

51

80

29

نیک محمد

 

15

12

49

76

30

کمال خان

3

15

15

48

81

31

مهر خدا

2

15

5

19

41

32

نور داد

2

15

14

42

73

33

خواجه نظر احمد

4.5

15

9

37

65.5

34

عمر اقا

2

15

10

43

70

35

جاوید

 

 

 

غیرحاضر

0

36

علی ظفر

4.5

15

12

45

76.5

37

نورل ابرار

3

15

3

27

48

38

محمد شکیب

3

15

8

29

55

39

عاشق الله

3

 

 

غیرحاضر

3

40

ایرج

5

15

12

51

83

41

امیر الله

3

15

11

40

69

42

محمد

4.5

15

13

50

82.5

43

حیات الله

2

15

8

48

73

44

محمد مسیح

3

15

15

36

69

45

محمد ادریس

 

15

7

34

56

46

رامین

3

15

9

44

71

47

محمد ظاهر

4.5

15

9

49

77.5

48

سراج الدین

3

15

10

27

55

49

شاه ولی

3

15

11

46

75

50

حامد

3

15

8

36

62

51

شایق

4.5

15

9

28

56.5

52

عبدالطیف

2

15

6

32

55

53

حبیب

 

 

 

غیرحاضر

0

54

نثار احمد

 

15

4

36

55

55

عبدالواسع

4.5

15

16

46

81.5

56

محمد ندیر

2

15

7

42

66

57

امین الله

3

15

16

42

76

58

عبدالناصر

3

15

11

34

63

59

محمد قسیم

 

 

 

غیرحاضر

0

60

رامش

2

15

6

36

59

61

ربی الله

2

15

7

36

60

62

نجیب الله

3

15

10

27

55

63

وحید الله

 

 

 

غیرحاضر

0

64

نوید

5

15

10

40

70

65

عبدالمصور

4.5

15

8

36

63.5

66

زریالی

 

15

12

28

55

67

قمرالدین

3

15

5

17

40

68

جواد

4.5

 

10

غیرحاضر

14.5

69

صمیم

2

 

5

غیرحاضر

7

70

محمد ندیر

2

15

5

19

41

71

رامت

 

 

 

غیرحاضر

0

72

محمد ایوب

3

 

5

غیرحاضر

8

73

جمشید

5

 

 

غیرحاضر

5

74

هیبت الله

 

 

 

غیرحاضر

0

75

عبدالناصر

2

15

7

32

56

76

سید نفیس

4.5

15

9

36

64.5

77

مستجا

2

15

10

47

74

78

عبدالحسیب

3

15

6

33

57

79

محمد فرید

2

15

11

27

55

80

عبدالسلیم

3

15

8

34

60

81

احمد نوید

 

15

6

28

49

82

عبدالمالک

2

15

8

30

55

83

گل احمد

3

15

7

41

66

84

اقدس البنات

4.5

15

16

48

83.5

85

شرف الدین

4.5

15

3

27

49.5

86

سیدمراد

5

 

15

غیرحاضر

20

87

شفیع الله

3

15

7

46

71

88

محمد عیوض

3

15

10

42

70

89

حسیب

3

15

11

44

73

90

محمد فیاض

4.5

15

14

44

77.5

91

عبدالبصیر

3

15

12

30

60

92

علی احمد

4.5

15

12

48

79.5

93

محمد شفیق

3

15

3

24

45

94

نصیر احمد

3

15

3

21

42

95

عبدالمعروف

3

15

10

28

55

96

سوما

4.5

15

9

35

63.5

94

احمد عارف

 

15

 

27

42