تاریخچه و اهداف

اهداف و مرام نامه پوهنځی اقتصاد

پیشگفتار

اقتصاد یکی از شاخه های علوم اجتماعی بوده که سیر تاریخی طولانی دارد و با تمام ابعاد مختلف زندگی انسان ها طی قرون مختلف گره خورده و تحول بزرگی را درزندگی انسان ها ببار آورده است. اقتصاد باعث شد تا انسان ها از زندگی بدوی بدر آمده از امکانات سطح بالای زندگی  گره گشای تمام مشکلات اقتصادی بوده و تمام سهولت های زندگی را با بالاترین موثریت توام با امکانات در اختیاربشر قرار دهد. بنا با در نظرداشت مسایل فوق پوهنځی اقتصاد پوهنتون البیرونی باور کامل دارد که هرگاه کادر های متخصص جوان و پر انرژی در این رشته با علوم اقتصاد نوین آراسته وبه جامعه تقدیم گردند، بدون شک چالش های موجود در عرصه امور اقتصادی در کشور ضمن اینکه از میان برداشته می شود در عین حال هیچ بحران اقتصادی هر گز این کشور را دیگر تهدید نخواهد کرد.

با در نظر داشت نیاز های مبرم در این راستا، پوهنځی اقتصاد پوهنتون البیرونی خود را مکلف می داند؛ تا در کنار سایر موسسات دولتی و غیر دولتی در کاستن چالش های متذکره خود را سهیم ساخته و شمه یی از این مشکلات را بر شانه هایش به دوش کشد.

پوهنځی اقتصاد پوهنتون البیرونی همانگونه که در آغاز متعهد به عملی کردن مسوولیت هایش از ناحیه مسایل علمی و اکادمیک میباشد؛ ایبنار نیز صادقانه تعهد می سپارد تا در پیشبرد امور علمی واکادمیک پوهنحی اقتصاد هر چه قاطع تر و مصصمم تر از قبل در این جاده علمی واکادمیک گام های متین و استوار را بردارد.

از آنجاییکه همه می دانند اقتصاد در هر کشوری سازنده گی وبالنده گی را به ارمغان می آورد وزمینه های رشد وترقی را برای جامعه فراهم می سازد؛ اما این موضوع را نباید فراموش کرد که هیچ کشوری تا حال نتوانسته، بدون دانش اقتصادی فرصت های اقتصادی خوبی را  برای شهروندانش فراهم سازد.

بنآ هرگاه خواسته باشیم زمینه های اقتصادی بهتری را برای مردم خویش فراهم سازیم، می باید تلاش نموده تا زمینه های فراهم سازی تحصیلی را در این عرصه برای جوانان عزیز مهیا سازیم.

یقینآ هرگاه نهاد های مسوول در این راستا در جهت تربیه کادر های متخصص و ورزیده تلاش و جدیت صادقانه به خرچ دهند، افغانستان شاهد یک اقتصاد شگوفا در جهان ومنطقه خواهد بود؛ زیرا منابع و ذخایر سرشاری را که افغانستان دارد تنها وتنها به مدیریت اقتصادی نیازمند است.

اینکه افغانستان تا حال نتوانسته؛ قدم های قابل ملاحظه یی را در عرصه مدیریت اقتصادی بردارد، ضمن دلایل متعدد دیگر یک دلیل عمده آن نبود دانش اقتصادی لازم در این زمینه میباشد.

با درنظرداشت آنچه گفته آمدیم تلاش برای تربیه کادرهای متخصص وجوان در شرایط کنونی افغانستان یکی از نیازهای مهم واساسی این کشور به حساب می آید.

مختصرمعرفی پوهنځی :Brief Introduction of the Faculty

از آنجاییکه پوهنځی اقتصاد پوهنتون البیرونی در کنار سایر موسسات دولتی و غیر دولتی، علاقمند ارایه خدمات تحصیلی در جامعه علمی و اکادمیک اولین گام هایش را برداشته است و خود را مکلف به عرضه خدمات بهتر و مطلوبتر میداند، لهذا در عرصه  پیشبرد امور علمی و اکادمیک فراهم کردن زمینه های بهتر تحصیلی در این رشته فعالیت هایش را مبتنی بر معیار های وضع شده از جانب وزارت تحصیلات عالی گام به گام تعقیب نموده  و می نماید .

پوهنتون البیرونی ، در کنار سایر رشته های تحصیلی به سطح دوره ی لیسانس با توجه به نیاز مندی های ذکر شده؛ مصمم بر آن شد تا پوهنحی اقتصاد را مطابق به رهنمود وزارت محترم تحصیلات عالی و نصاب درسی جدید منظور شده از طرف آن مقام ایجاد نماید.

پوهنځی اقتصاد پوهنتون البیرونی درحال حاضر تلاش می نماید تا با در نظر داشت امکانات موجود قادر به پاسخگویی و جذب منظم محصلین طبق لایحه و مقررات وضع شده از جانب وزارت محترم تحصیلات عالی باشد.

قابل ذکر است که این پوهنحی در چوکات دیپارتمنت های ذیل فعالیت اش را عملا در شروع سال 2139 هجری خورشیدی آغاز نمود.

v    دیپارتمنت امورمالی وبانکی

v    دیپارتمنت منجمنت و اداره تشبثات

شایان ذکر است که برای پیشبرد امور علمی و اکادمیک پوهنځی اقتصاد پوهنتون البیرونی در نظر دارد تا سهولت های زیرین را برای بهبود کیفیت درسی در آینده نزدیک با امکانات پروژه انکشافی وزارت در نظر گرفته شود.

1- تعمیر جدید با صنف های معیاری و مناسب درسی مجهز با پروجکتور و اسکرین های مدرن.

2- کتاب خانه عمومی و مجهز با کتب تخصصی.

3- فراهم سازی لابراتوار مدرن و تخصصی حین ضرورت.

4- موجودیت انترنت لب مدرن مجهز با نرم افزارهای تخصصی.

5- تالار عمومی برای ارایه کنفرانس های علمی.

6- ظرفیت سازی استادان از نظر اکادمیک با استفاده از بورسیه های تحصیلی ، ورکشاپ ها ، سیمنار ها و سمپوزیم ها چه در داخل کشور و چه در خارج کشور .

7- اعطای بورسیه های تحصیلی دولتی برای محصلین ممتاز .

8- تجهیز دفاتر مطابق به شرایط روز

9-اعطای بست های کادری بیشتر مطابق به نورم پزیرفته شده سیستم کریدت .

پروگرام درسي جدید که به سیستم کریدت عیار گردیده است و شرط شمولیت محصلین در این پوهنځی اخذ نمرات تعین شده و مشخص در امتحان کانکور میباشد که از طرف وزارت تحصیلات عالی معرفی می  شوند .

 

 

 

 

 

 

 

       
   

 

تشکیلات پوهنځی اقتصاد پوهنتون البیرونی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لست استادان پوهنځی اقتصاد پوهنتون البیرونی

پوهنتون

( با ذکر کشور )

درجه تحصیل

دیپارتمنت

رتبه علمی

تاریخ تولد

نام استاد

شماره

پوهنتون باختر کابل افغانستان

ماستر

امورمالی وبانکی

پوهیالی

1362

منیر یمین

1

پوهنتون کابل افغانستان

ماستر

امورمالی و بانکی

پوهنیار

1368

حجت الله امینزی

2

پوهنتون کابل افغانستان

ماستر

منجمنت واداره تشبثات

پوهنیار

1367

منصورستانکزی

3

پوهنتون باختر کابل افغانستان

ماستر

امورمالی وبانکی

پوهیالی

1369

حکمت الله الکوزی

4

پوهنتون بلخ مزارشریف افغانستان

لیسانس

منجمنت واداره تشبثات

پوهیالی

1368

عنایت الله احمدزی

5

 

ضرورت و اهمیت پوهنځی اقتصاد :Need of this Faculty       

هدف از ایجاد پوهنځی اقتصاد تربیه کادر های مسلکی است که با استفاده از امکانات دست داشته ، اندوخته ها و تجارب علمی خویش را در جهت بهتر سازی وضعیت اقتصادی مملکت و بلند بردن سطح تولیدات ملی و عاید ملی افزایش دهیم تا بتوانیم با استفاده از نیروی کار فکری و فزیکی در جهت ایجاد یک اقتصاد شگوفا در این راستا شاهد باشیم علاوتا هدف از ایجاد این پوهنځی اجرای به موقع وظایف ، تعمیم همکاری ،تشریک مساعی ، انتقال تجربه ، بلند بردن مهارت ها و ظرفیت های علمی و وظیفوی کادر ها در پوهنځی میباشد.

بنآ پوهنځی اقتصاد پوهنتون البیرونی با درنظر داشت همه این نیاز سنجی های تخمینی مبادرت به ایجاد پوهنحی اقتصاد نمود.

دیدگاه این پوهنځی   :Economics Faculty Vision

پوهنځی اقتصاد پوهنتون البیرونی خود را ملزم میداند تا در ارایه خدمات تحصیلی در عرصه اقتصاد در چوکات دیپارتمنت های که قبلا از آن یاد شد به شکل معیاری مطابق به نیازهای بازار برای جوانان عزیز فعالیت هایش را انجام دهد.

پوهنځی اقتصاد پوهنتون البیرونی ، تلاش خواهد کرد تا توامیت های با پوهنتون ها و موسسات تحصیلی معتبر داخلی و خارجی جهت تبادل و تجارب علوم معاصر این رشته داشته باشد، تا باشد از این طریق زمینه های بهتر تحصیلی را برای محصلان این رشته مهیا سازد.

 

اهداف آموزشی   :Educational Goals   

افغانستان در اثر جنگ های متداوم در طی چند سال اخیر نتوانسته  خدمات تحصیلی را در نهاد های تحصیلی خویش مطابق به نیازمندی های جامعه و تقاضای بازار کار ، با کیفیت عالی و ستندرد های معتبر بین المللی داشته باشد .اما در حال حاضر که کشور به سوی پیشرفت و ترقی به پیش میرود، وضعیت اقتصادی بهبود یافته، رشد اقتصادی بهتر شده و نهاد های دولتی، شخصی و نیمه دولتی برای پیشبرد فعالیت های خویش نیاز به افراد و اشخاص تحصیل کرده دررشته های مشخص دارند.

افغانستان در تمام عرصه ها مخصوصآ در عرصه پالیسی سازی، امور مالی و بانکی، منجمنت و اداره و احصایه و کمپیوتر نیاز به افراد تحصیل کرده دارد و پوهنځی اقتصاد پوهنتون البیرونی با درک این مسآله و با درک  جامع از این نیاز مندی ها برای جامعه و کشور خویش فارغان را فعلا در دورشته منجمنت و اداره تشبثات، امور مالی و بانکی تقدیم می نماید، نیاز های تحصیلی کشور خارج از این نبوده لهذا اهداف آموزشی این پوهنحی را میتوان در جمله ماموریت آن  قرار ذیل ارایه نمود :

فراهم نمودن و انتقال دانش و مهارت های اقتصادی و ارزش های که محصلین را توانا  سازد تا این مشخصات را فعالانه در رشته های مسلکی خود عملی نموده و در آن موفق باشند.

عرضه خدمات تحصیلی در رشته اقتصاد تا نیازمندی های اقتصادی جامعه و بازار کار را در سطح ملی و بین المللی برآورده سازد.

سهم گیری اساتید، کارمندان و محصلین درغنامندی کارهای عام المنفعه جامعه مدنی، تصدی های تجارتی و نهادهای دولتی و خصوصی درسطح محلی و ملی افزایش دهد واین کار توسط ارایه  خدمات منظم، مشاورت ها وبرنامه های آموزشی  به رهبری اساتید پوهنځی و محصلین انجام خواهد شد.

تقویم سال تحصیلی

1.     سمستر اول:

تاریخ ثبت نام

سه روز اول سمستر (از 2 الی 4 حمل)

شروع دروس

شروع ماه حمل

امتحانات وسط سمستر ( امتحانات صنفی)

(امتحان 20 فیصد )

از اول الی 15 جوزا (امتحان صنفی در جریان ساعات درسی اخذ میگردد)

امتحانات نهایی سمستراول

از 3 ماه سرطان الی 15 اسد

رخصتی تابستانی

از 16 اسد الی 15 سنبله

 

نوت: هر ساعت درسی 50 دقیقه

2.     سمستر دوم:

تاریخ ثبت نام

سه روز اول سمستر (از 16 الی 18 سنبله)

شروع دروس

19 سنبله

امتحانات وسط سمستر ( امتحانات صنفی)

( امتحان 20 فیصد)

از 15- 30 عقرب (امتحان صنفی در جریان ساعات درسی اخذ میگردد)

امتحانات نهایی سمستردوم

از 13 ماه جدی الی اخیر ماه جدی

رخصتی زمستانی

اول دلو الی اخیر ماه حوت

 

 

استراتیژی تحصیلی   :Educational Strategy

مدت برنامه آموزشی این پوهنحی و یا  مدتی که یک محصل میتواند  سند لیسانس در رشته اقتصاد از این نهاد اخذ نماید چهار سال بوده که دربر گیرنده هشت سمستر میباشد.

این برنامه تحصیلی چهار ساله در دو مرحله تقسیم میگردد، مرحله اول آن چهار سمستر که در آن مضامین اساسی یا ابتدایی لازمی بوده و تهداب معلومات اختصاصی را تشکیل میدهد.

در ختم مرحله اول مشمولین باید شایستگی و مهارت های بخصوص را در مورد لسان انگلیسی تخصصی، ریاضیات و احصایه و  مهارت های فردی  (کمپیوتر) فرا گیرند.

چهار سمستر بعدی مرتبط به مرحله دومی تخصصی میباشد، آموزش مضامین  مرحله دوم به شکل اجباری و اختیاری بوده بنا به حیث مکلفیت محصلین قرار میگیرد. محصلین برنامه لیسانس اقتصاد فراگیری مضامین اختیاری و مضامین حتمی رشتوی را به حیث مکلفیت باید تعقیب نمایند.

در این مرحله تدریس بخش از مضامین لازمی و حتمی برای همه مشمولین برنامه بوده ولی متباقی آن به شکل اختیاری میباشد، یعنی محصلین حق دارند تا مطابق رشته و مسلک خویش آنرا انتخاب نمایند.

علاوه بر تحریر مونوگراف برای درجه لیسانس محصلین باید حد اقل یک سیمینار را در مورد یکی از موضوعات  تخصصی در جریان سمستر هفتم یا هشتم تعیین و در محضر محصلین و استادان ارایه و از آن دفاع  نمایند. در جریان سمستر هشتم محصلین مکلف به تحریر مونوگراف میباشند که موضوع آن با مشوره دیپارتمنت مربوطه تعیین و بعد از تحریر در محضر هیئت ژوری ارایه و از آن دفاع میگردد که بعد از تایید ریاست پوهنځی به کتابخانه های مربوطه سپرده می شود، تحریر مونوگراف شرط حتمی فراغت میباشد.

مدت دوره تحصیل Education Completion Period  :

 تعداد کریدت های مورد نیاز برای تکمیل برنامه تحصلی در این برنامه آموزشی چهار ساله 148 کریدت ساعت در نظر گرفته شده است. پوهنځی ها نظر به لایحه کریدت مطابق کریکولم خویش میتوانند حد اقل ( 136) کریدیت ساعت را تکمیل نمایند. کریدت ساعت واحد درسی است که به اساس آن نصاب دوره تحصیلی با تفکیک سمستر ها و همچنان سهم هر مضمون در نصاب مذکور تعین می شود. یک کریدت 16 ساعات درسی دریک سمستر میباشد. در این برنامه آموزشی (16) کریدت ساعت مربوط می شود به مضامین پوهنتون شمول و اختیاری، (43) کریدیت ساعت تخصیص داده شده است به مضامین اساسی که آموزش آنها برای ورود به اصل رشته لازمی می باشد و اساس معلومات اختصاصی را تشکیل می دهد. (78) کریدیت ساعت تعلق می گیرد به مضامین اجباری تخصصی و غیر قابل تعویض که رشته تخصصی را می سازد. (11) کریدت ساعت به مونوگراف و سیمنارمربوط می شود.

 

 

 

 

کتگوری مضامین و فیصدی آنها:

در این نصاب تحصیلی که جمعآ 148 کریدت در نظر گرفته شده است مضامین به  تفکیک گتگوری و فیصدی آن قرار ذیل میباشند :

1.         مضامین اساسی 43 کریدت ( 29.1%)

2.         مضامین عمومی و اختیاری 16 کریدت ( 10.8%)

3.         مضامین تخصصی 78 کریدت (52.7%)

4.         مونوگراف و سیمنار ها 11 کریدت (7.4%)

 

 تناسب کار های عملی و نظری:

تمام مضامین که در این برنامه چهار ساله تدریس میشود دارای کار عملی و نظری خواهد بود. مضامین تخصصی هر رشته نظر به محتوای مضمون کار های عملی مشخص خود را دارا بوده و در ساحه مشخص عملی میگردد. که 20% مجموع نمرات به کار های عملی ، 20% به امتحان وسط سمستر و 60% به امتحان نهایی در نظر گرفته شده است. 

انترنشیپ ها و سیر های علمی شامل این برنامه :

پوهنځی اقتصاد برای تمام محصلین خویش برای اینکه توانسته باشند دانش تیوریکی خویش را در ساحه عمل استفاده نماید و به طوری عملی کار نمایند با ادارات مختلف دولتی و خصوصی قرارداد ها را امضا نموده  که به اساس آن برای محصلین زمینه کار عملی یا انترنشیپ و سیر های علمی فراهم میگردد که در جریان پرکتیک محصلین ، استادان  دیپارتمنت مربوطه مکلف به رهنمایی و کنترول محصلین میباشند و  در ختم پرکتیک محصلین مکلف به ارایه گزارش کار عملی بوده که از آن 2 کریدت مستحق می شوند.

طرز روش های آموزش و تدریس :

روش آموزش و تدریس برای این برنامه  شامل میتود های لکچر با تمرینات ، پرسش و پاسخ، نمایش ، سیر علمی ، لابراتوار ، حل پرابلم ها و فعالیت گروپی میباشد. و مهارت های فراگیری دانش برای هر مضمون به طور جداگانه در نظر گرفته شده است.

شیوه های  ارزیابی محصلین:

تمام امتحانات در هشت سمستر درسی به اساس یک سیستم استندرد بشکل شفاهی و یا هم تحریری اخذ میگردد. که شامل امتحانات  وسط سمستر و نهایی میباشد. ارزیابی نهایی یک محصل در یک مضمون مشخص به اساس انجام کار های خانگی محوله ، امتحان های وسط سمستر، امتحانات نهایی و کار های عملی در ساحه میباشد. محصلین در سال اخیر برنامه و در جریان سمستر هشتم برای تکمیل این برنامه و اخذ سند لیسانس  مکلف به تحریر مونوگراف تحت نظر یک استاد رهنما میباشد.  که آنرا ارایه و از آن دفاع می نماید. نوشتن مونوگراف نشان دهنده این مطلب است که محصل میتواند بشکل مستقل موضوع انتخاب شده را مورد تحقیق و بررسی قرار داده و با استفاده از میتود های معقول و در زمان مشخص نتایج تحقیق خویشرا ارایه می  دارد.

بازدهی Out Put  :

فارغ التحصیلان این پوهنځی میتوانند در بخش های عمده و مهم اقتصادی کشور از جمله بودجه سازی دولتی ، مدیریت مالی ، مدیریت منابع انسانی ، پلان گذاری های اقتصاد ملی کشور، طرح برنامه ها و پروژه های ملی وزیر ساخت های اقتصادی ، بهبود سیستم بانکی و مالی کشور ، زمینه سازی برای دست یافتن و ایجاد بازار های مالی و سرمایه ، طرح سیاست های مالی و پولی و منطقه و بالاخره زمینه سازی برای عملی شدن تجارت داخلی و بین المللی در چوکات سیاست های تعریف شده نظام اقتصاد بازار که تمام منافع علیای کشور را تضمین نماید کار نمایند .