پوهیالی انجنیر محمد ناصر صدیقی

پوهیالی انجنیر محمد ناصر صدیقی

کادر علمی پوهنځی انجنیری

    پوهیالی انجنیر محمد ناصر "صدیقی" در سال 1368 هجری خورشیدی در ولسوالی مرکز، شهر چاریکار ولایت پروان متولد شده است. او تعلیمات ابتدائی ، متوسطه و بکلوریا خویش رابه درجه اعلی در لیسه عالی صادقی – ولایت پروان به پایان رسانید. و در بین سالهای 1389 الی 1392 هجری خورشیدی توانست دیپلوم لیسانس (BSc) خود را از پوهنځی انجنیری پوهنتون کابل در رشته سیول به درجه کادری اخذ نماید. موصوف بعد از سپری نمودن امتحان رقابتی به تاریخ 22/ 5/ 1393 هجری خورشیدی شامل کادر علمی دانشکده انجنیری دانشگاه البیرونی گردید.

Tel:  +93 (0) 782 096 910

Mail: naser.sediqi@au.edu.af

وظایف رسمی:

  1. استاد دانشکده انجنیری دانشگاه البیرونی ( 1393 تا ...)
  2. عضو کمیته ارزیابی خودی و تضمین کیفیت دانشکده انجنیری (1393)
  3. عضو کمیته نظم و دسپلین دانشکده انجنیری (1394)

آثار علمی و مقالات:

-------

فعالیت های علمی:

  1. تدریس مضمون مقاومت مواد
  2. تدریس مضمون استاتیکس
  3. تدریس مضمون دینامیکس
  4. ...

سفرهای خارجی:

  1. هندوستان