معاونیت مالی و اداری

 

معاونیت مالی واداری پوهنتون

پوهنیار دوکتور عبدالقهار "مسروردرسال   هجری خورشيدی در ولسوالی حصه اول کوهستان ولايت کاپیسا متولد شد. او تعليمات ابتدايی و متوسط خويش را در لیس      – ولایت کاپیسا، دوره بکلوریا را در         به پايان رسانید و در بين سالهای     58 توانست دیپلوم  MD خود را از فاكولته طب پوهنتون      اخذ نمايد. 

 

Tel: +93 (0) 700 083715

Mail: vc.admin@au.edu.af