معاونیت امور محصلان

 

 

معاونیت امور محصلان دانشگاه البیرونی

پوهنیار شمس الله "هایددرسال   هجری خورشيدی در ولسوالی      ولايت کاپیسا متولد شد. او تعليمات ابتدايی و متوسط خويش را در لیس      – ولایت کاپیسا، دوره بکلوریا را در امام اعظم  به پايان رسانید و در بين سالهای     58 توانست دیپلوم   خود را از دانشکده شرعیات دانشگاه     اخذ نمايد. 

 

Tel: +93 (0) 700 083715

Mail: vc.students@au.edu.af