مقام ریاست پوهنتون

مقام ریاست پوهنتون

 

پوهنمل ضیاء الرحمن رویین در سال 1357 هـ ش در حصه اول کوهستان ، ولایت کاپیسا متولد شد. تعلیمات ابتدایی و متوسط خویش را در لیسه نمبر 11 پنجصد فامیلی خیرخانه و دورهء لسیه را در غلام حیدر خان به پایان رسانید، در سال 1375 هـ ش شامل فاکولته طب معالجوی دانشگاه کابل گردید. بعداز فراغت از دانشگاه طبی کابل در سال 1382 به حیث استاد فاکولته طب دانشگاه البیرونی تقرر حاصل نمود. پوهنمل ضیاء الرحمن در سال 1390 غرض تحصیلات عالی در مقطع دوکتورا عازم کشور جاپان گردید، و بعداز ختم تحصیل موفق به اخذ سند Ph.D شد.

Tel:  +93 (0) 771616326

Mail: chancellor@au.edu.af