آمریت دفتر ریاست پوهنتون

 آمریت دفتر

عبدالمبین "کریمی" درسال 1358 هجري خورشيدي در ولسوالي حصه اول کوهستان ولايت کاپیسا متولد شد. او تعليمات ابتدايي و متوسط خويش را در مکتب مولانا عبدالظاهر شهید و دوره بکلوریا را در لیسه غازی میر مسجدی خان در سال 1377 به پايان رسانیده و در سال 1392 توانست سند  لیسانس خود را از دیپارتمنت علوم فرهنگ اسلامی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی اخذ نمايد.

 عبدالمبین "کریمی" از سال 1382 هجري شمسي الی همین اکنون در پوهنتون البیرونی ايفاي وظيفه نمودند.

  بست: سوم

گزارش دهی به: مقام  ریاست پوهنتون البیرونی

فغالیت های فشرده آمریت دفتر:

  1. اجرای احکام در پیشنهاد، استهلام، درخواستی کارمندان، محصیلین و مراجعین
  2. اخذ هدایت از رییس پوهنتون در قسمت تکثیر، فرامین، مصوبات و شورای عالی وزارت تحصیلات عالی
  3. کنترول از طبیق لوایح و مقرارت وزارت تحصیلات عالی
  4. ابلاغ تمام مصوبات و فیصله های پوهنتون به شعبات ذیربط
  5. کنترول و نظارت از عملکرد مدیریت های سه گانه تحث اثر آمریت دفتر

تحسین و تقدیر نامه ها :

  1. تحسین نامه از مقام ریاست پوهنتون البیرونی
  2. تقدیر نامه از مقام ولایت کاپیسا

به اساس پیشنهاد شماره 113 مورخ 3/8/1391 مقام ریاست پوهنتون البیرونی و حکم شماره 1667 مقام  وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان، عبدالمبین "کریمی" ، به صفت آمر دفتر مقام ریاست پوهنتون البیرونی مقرر شدند.