بیوگرافی معاون امور علمی پوهنتون البیرونی

پوهنمل شفیع الله مصلح در سال ۱۳۶۳ در مرکز ولایت کندز در یک خانواده متدین دیده به جهان گشوده است. موصوف دوره های ابتدائیه، متوسطه و لیسه را در شهر کندز به پایان رسانیده و سند لیسانس اش را از رشته فقه و قانون پوهنحٌی شرعیات پوهنتون کابل بدست اورده و دوره ماستری اش را در پوهنتون ننگرهار به پایان رسانیده است.

وی در سال ۱۳۸۹ بعد از سپری نمودن امتحان رقابتی به صفت استاد در دیپارتمنت علوم وفرهنگ اسلامی پوهنحٌی تعلیم و تربیه این پوهنتون رسماً تقرر حاصل نموده و از سال ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۱ سمت آمریت دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی را نیز بدوش داشته است.

طبق لزوم دید مقامات ذیصلاح وزارت محترم تحصیلات عالی، موصوف به تاریخ ۴-۴-۱۴۰۱ به صفت معاون امور علمی پوهنتون البیرونی تقرر حاصل نمود.

وی پیرامون برنامه های آینده کاری اش ابراز نظر می نماید:

« ما در عرصه علمی مطابق به لایحه وظایف و اسناد تقنینی وزارت محترم تحصلات عالی مصروف انجام وظایف خویش در بخش های اکادمیک هستیم. همین اکنون ما جهت تنظیم امور اکادمیک پوهنتون در سطح معاونیت امور علمی ۶ کمیته های کاری تضمین کیفیت، انکشاف و بهبود نصاب تحصیلی، تحقیق تألیف ترجمه و نشرات، تحریر مجله علمی، آموزش الکترونیک، تقرر و ترفیعات اعضای کادر علمی  و شورای علمی را داریم که به طور منظم و ماهوار جلسات شانرا برگزار می نمایند.»

وی در مورد اولویت های کاری اش در آینده می افزاید:

«در نظر است تا در آینده روی اولویت های مهم و اساسی چون انجام تحقیقات علمی و تولید دانش توسط استادان، کسب اعتبار مرحله سوم در بخش تضمین کیفیت، رونق بخشیدن به کارهای عملی در پوهنحٌی ها، برگزاری کنفرانس های علمی و تحقیقی و سرعت بخشیدن به روند کنترول و نظارت از امور اکادمیک؛ توجه خاص صورت گیرد.»

همین گونه آقای مصلح در پاسخ سوال دیگری که کدام امکانات و فرصت های خوب در پوهنتون وجود دارد، چنین پاسخ داد:

«الحمدالله امروز در پوهنتون کادرهای زیادی با درجات تحصیلی ماستری و دکتورا و رتبه های علمی بلند چون پوهنوال، پوهندوی وجود دارد که این خود یک فرصت خوب جهت رشد و ترقی بنیه های علمی پوهنتون می باشد.»

ساختار تشکیلاتی معاونیت امور علمی