معرفی پوهنحی اقتصاد

دانشگاه البیرونیبیوگرافی پوهنیار سپین گل مایار سرپرست پوهنحی اقتصاد

       پوهنیار سپین گل مایار فرزند خیال محمد در یک خانواده متدین و روشنفکر در دهکده خار لوره واقع والسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ در سال ۱۳۶۷ ه ش چشم به جهان کشد. موصوف دوره تعلیمات ابتدایی، متوسطه و دوره لیسه را در لیسه عالی انصارالمومنین واقع والسوالی سیدآباد، در سال ۱۳۸۷ ه ش به اتمام رسانید. موصوف بعد از سپری نمودن امتحان کانکور به دیپارتمنت اداره و مدیریت تشبثات پوهنځی اقتصاد  پوهنتون ننگرهار راه یافت در سال ۱۳۹۳ ه ش از رشته مذکور فارغ گردید و در سال ۱۳۹۶ جهت فراگیری برنامه ماستری  از طریق امتحان کانکور برنامه ماستری در پوهنتون کابل پوهنځی اقتصاد دیپارتمنت امور مالی و بانکی کامیاب ودر  در سال ۱۳۹۷ ه ش ماستری را  به پایان رسانیده است.   بعد از اشتراک در یک پروسه  امتحان رقابتی بست های کادری در  پوهنتون کابل به اخذ نمره کامیابی به حیث استاد در دیپارتمنت امور مالی و بانکی  پوهنځی اقتصادپوهنتون البیرونی تقرر یافت. در این مدت علاوتا منحیث استاد در پوهنځی اقتصاد، آمر تضمین کیفیت و معاون مالی و اداری پوهنتون مسلم که در ولایت غزنی موقیعت دارد ایفای وظیفه نموده است. نامبرده به زبان های پشتو، دری و انگیسی بلدیت دارد و در استفاده از تکنالوژی مدرن  ونرم افزار ها به شمول (SPSS) و (E-views) Quick Books  بلدیت دارد. مقالات موصوف در مجله های ملی به نشر رسیده است که  مقالات تحت عناوین آتی میباشند: بررسی مقایسوی ظرفیت بالقوه زکات برخی از محصولات کشاورزی برای تقویه ای بنیه استقلالیت  اقتصادی افغانستان، بررسی مقایسه ای عوامل عدم رشد و ترویج صنعت بیمه در کشور، تاثیرات سرمایه گزاری مستقیم روی رشد اقتصادی افغانستان و  تاثیرات بیلانس تادیات روی نرخ تبادله در کشور.