تقدیر و تحسین از کارکردهای اعضای کمیته های تضمین کیفیت و پلان استراتیژیک دانشگاه البیرونی از سوی پوهنمل دکتور عبدالقهار سروری رئیس دانشگاه البیرونی

islam_admin
Tue, Dec 10 2019 6:49 PM
تقدیراعضای کمیته تصمین کیفیت

 پوهنمل دکتور عبدالقهار سروری رئیس دانشگاه البیرونی  از کارکردهای اعضای کمیته های تضمین کیفیت و پلان استراتیژیک دانشگاه البیرونی تقدیر نمود
 تدویر محفل در تالار نشرات دانشگاه البیرونی با اشتراک پوهنمل دکتور عبدالقهار سروری رئیس، پوهنمل احمد جاهد مشتاق معاون علمی، روسای فاکولته ها، هیات رهبری، استادان و کارمندان دانشگاه و با توزیع تقدیرنامه ها و تحسین نامه ها، از زحمات اعضای کمیته های تضمین کیفیت و پلان استرتیژیک این دانشگاه قدردانی به عمل آمد. در این اواخر، دانشگاه البیرونی مرحله دوم تضمین کیفیت و اعتباردهی را موفقانه سپری نموده و پلان استراتیژیک این دانشگاه از سوی وزارت تحصیلات عالی مورد تایید قرار گرفت.