معرفی پوهنحی ژورنالیزم

زنده ­گنامه پوهنیار اسدالله آریا سرپرست ریاست پوهنځی ژورنالیزمآریا

اسدالله آریا فرزند مولوی عزیزالله در سال ۱۳۶۳ هجری شمسی در یک خانواده متدین و علم پرور در شهر کابل چشم به جهان گشوده است. محترم آریا تعلیمات عالی اسلامی را نزدپدرش و دیگر علمای برجسته کشور فرا گرفته است.  وی در سال ۱۳۸۵ خورشیدی از لیسه عالی غلام حیدر خان با اخذ شهادتنامه درجهٔ عالی فارغ گردیده و پس از سپری نمودن امتحان کانکور در سال ۱۳۸۶ با کسب نمره عالی وارد پوهنځی زبان و ادبیات، دیپارتمنت ژورنالیزم، پوهنتون البیرونی گردیده و در سال ۱۳۸۹ منحیث ممتازترین دانشجو با اخذ دیپلم از رشته ژورنالیزم با نمرات کادری  فارغ التحصیل شد. آریا در سال ۱۳۹۲ بعد از سپری نمودن امتحان رقابتی عضویت کادر علمی دیپارتمنت مطبوعات، پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی را بدست آورده و تا اکنون منحیث استاد در این دیپارتمنت ایفای وظیفه می‌کند.

اسدالله آریا در سال ۱۳۹۸ با استفاده از بورسیه تحصیلی در  مقطع کارشناسی ارشد رهسپار کشور چین گردیده و در سال ۱۴۰۰  در رشته رسانه و روابط بین الملل از پوهنتون بین المللی شاندونگ کشور چین مدرک ماستری شان را بدست آوردند.  وی همچنان منحیث ماستر ترینیر ژورنالیزم تحقیقی در میدیوتیک افغانستان، برای اکثر ژورنالیستان و خبرنگاران رسانه های چاپی، رادیو و تلویزیون در کشور، تدریس نموده است. اسدالله آریا سه مقاله به زبان انگلیسی تحت عناوین 

1- EU Trade Policy amid U.S-China Trade Confrontations

‏2- Explaining the new neighborhood China diplomacy in Afghanistan

‏3- China's New Approach to Neighborhood Diplomacy: Analyzing the Economic and Political Relations with Afghanistan in the Post-2014 Period

را در ژورنال های بین المللی به نشر رسانیده و همینطور چندین اثر دیگر نیز به زبان های ملی کشور از ایشان آماده چاپ می باشد.

محترم اسدالله آریا در حال حاضر منحیث سرپرست ریاست پوهنځی ژورنالیزم، آمر دیپارتمنت مطبوعات و ویراستار مجله علمی- تحقیقی پوهنتون البیرونی ایفای وظیفه می نماید.

tahoraaria@yahoo.comEmail:

Phone Number: +93 79 387 8073 / +93 77 913 3849

برای دانلود کردن بالای لینک ذیل کلیک نماید

تاریخچه پوهنحی ژورنالیزم