اعلان سه بست کادری دانشکده اقتصاد

islam_admin
Tue, Aug 11 2020 3:11 PM
au.edu.af

Publish Date

Closing Date

Location

Kapisa province

دانشگاه البیرونی در سال ۱۳۹۹ برای بار مجدد  در رشته های ذيل به سويه داکتر، ماستر و یا لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد.  

دانشکده: اقتصاد

 استاد دیپارتمنت: امور مالی و بانکی                 یک بست

استاد دیپارتمنت: اداره و مدیریت                      دو  بست

Documents

form