معرفی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی

دانشکده حقوق و علوم سياسي عبارت از واحد علمي و تحصيلي دولتي است كه به منظور تربيه كادر هاي علمي به درجه لیسانس در دو ديپارتمنت فارغ ده اداري و ديپلماسي و قضايي و حارنوالي و از نقطه نظر شکلی به چهار دیپارتمنت ( حقوق عامه ، روابط بین الملل ، حقوق خصوصی و حقوق جزا و علوم جنایی ) تقسیم شده است. این دانشکده بطور شبانه و روزانه در تشکیل  پوهنتون البيروني فعاليت مينمايد.

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه البیرونی در سال 1378   تاسیس گردید. که فعلاً در یک تعمیر موقتی نسبتاً مناسب فعالیت می نماید.

این دانشکده در تشکیل خود 18 تن استادان شامل کادر علمی به سویه داکتر، ماستر و لیسانس دارد که از جمله یک تن به حیث رئیس دانشکده ایفای خدمت می نمایند و کارمندان اداری این دانشکده شامل مدیر تدریسی ، مدیر اجرائیه و یک خدمه به فعالیت های مستمر شان ادامه میدهند.

طی سال 1398 دانشکده حقوق و علوم سیاسی 418 تن محصلین داشته که از جمله 78 اناث و 340 تن آنها ذکور میباشند. دروس ایشان در فضای مناسب و امن در حال فراگیری و کسب علوم حقوقی و سیاسی هستند.

برای رسیدن به هدف تربیه کادر های علمی و انکشاف پروگرام های تحصیلی موثر و متوازن رهبری کادر علمی دانشکده لازم میداند که پلان استراتیژیک را در چهار چوب قانون وزارت تحصیلات جمهوری اسلامی افغانستان و پلان استراتیژیک پوهنتون البیرونی طرح وتدوین نماید. این پلان حاوی دیدگاه‌ و اهداف استراتیژیک، پلان ها ‌، برنامه‌ها ، تعهدات ، قوت ها ، ضعف ها ، فرصت ها و تهدیدات  دانشکده می‌باشد. هدف اصلی و اساسی پلان استراتیژیک ایجاد یک اداره سالم، مؤثر،‌ توانمند و با صلاحیت‌های علمی که بتواند در عرصه تولید دانش و تخصص در جامعه اکادمیک کشور سهم ارزنده داشته باشد.

این پلان بصورت عمده بالای چند اصل اساسی که عبارت اند از شفاف سازی اداری،‌ عصری سازی پروسه تحصیلات عالی، ارتقای ظرفیت‌علمی و بلند بردن کیفیت تحصیلات و همچنان مبارزه با فساد اداری می‌باشد.

دیدگاه

تربیه و پرورش نیروی بشری توانا و با ظرفیت با دانش حقوقی و سیاسی که  نقش اساسی در رهبری و انکشاف کشور داشته باشند.

ماموریت

ایجاد محیط سالم آموزشی برای دانش آموزان مطابق استاندارد های ملی و بین المللی  و ارتقای ظرفیت اعضای کادرهای علمی و مسئولین اداری این دانشکده. ارایه همکاری های تخصصی در ابتکارات و گفتمان های عمومی که منجر به بهسازی ، حاکمیت قانون و سیستم اداری در افغانستان و جهان گردد.

هدف

ایجاد نظام اداری و علمی موثر و مثمر برای آموزش نیروی بشری با ظرفیت بالا و متعهد به کشور مطابق قوانین و ارزش های اسلامی کشور

برای دانلو کردن اینجاه کلیک کنید...