جلسه ماه‌وار کمیته اصلی تضمین‌کیفیت برگزارشد

islam_admin
Tue, Jan 31 2023 3:12 PM
تصویر دانشگاه البیرونی

روز شنبه مؤرخ 8/11/1401 مطابق 6/7/1444 جلسه کمیته اصلی تضمین‌کیفیت تحت رهبری پوهنمل شفیع‌الله مصلح معاون امور علمی با اشتراک پوهندوی دکتور احسان‌الحق نیازی رئیس پوهنتون البیرونی و پوهنیار امیرزاده همت معاون مالی و اداری پوهنتون برگزار گردید.

در این جلسه طبق اجنداء پیرامون چند مورد مهم چون تعیین تاریخ ارزیابی فعالیت‌های علمی و اداری پوهنحٌی‌ها و رؤسای پوهنحٌی‌ها، تأکید مجدد روی ترتیب و ارسال گزارش‌های نظارت سالانه‌ی برنامه‌های علمی سال ۱۴۰۱ و گزارش‌های مرور دوره‌ای دیپارتمنت‌های کاندید به  مرور دوره‌ای، بحث و تبادل نظر صورت گرفته و فیصله‌های زمانبندی‌شده صورت گرفت.

در اخير جلسه؛ پروسه ارزیابی خودی، بازنگری و اعتباردهی از روی سلاید توسط محمد نعیم محمدی آمر ارتقای‌کیفیت پوهنتون برای اعضاء جلسه تشریح شده و تاکید صورت گرفت تا اعضاء جلسه، حين انجام پروسه‌های متذکره، تکات مهم و اساسی را در نظر داشته باشند.