دیدار هیئت مقام عالی  وزارت تحصیلات عالی از پوهنتون البیرونی

islam_admin
Wed, Feb 01 2023 1:32 PM
تصویر پوهنتون البیرونی

روزسه شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱هـ ش هئیت مقام محترم وزارت تحصیلات عالی تحت رهبری محترم شیخ محمد ظاهرمشاور وزیر تحصیلات عالی و محترمان؛ سید فیض الرحمن راشد قریشی و عبدالرفیع  ساحل کارمندان ریاست منابع بشری با هیئت رهبری پوهنتون البیرونی  تحت ریاست محترم  پوهندوی دکتور احسان الحق نیازی در دفترکارشان پیرامون نیارمندی های تشکیل اداری وکادری ملاقات  نمودند.