جلسه ماه‌وار کمیته اصلی تضمین‌کیفیت برگزار گردید 

islam_admin
Sun, Feb 26 2023 1:53 PM
دانشگاه البیرونی

روز شنبه مؤرخ ۱۴۰۱/۱۱/۸ - ۱۴۴۴/۷/۶، جلسه کمیته اصلی تضمین‌کیفیت تحت رهبری پوهنمل شفیع‌الله مصلح معاون امور علمی با اشتراک پوهندوی دکتور احسان‌الحق نیازی رئیس پوهنتون البیرونی و پوهنیار امیرزاده همت معاون مالی و اداری پوهنتون برگزار گردید.

در این جلسه طبق اجنداء پیرامون چند مورد مهم چون تعیین تاریخ ارزیابی فعالیت‌های علمی و اداری پوهنحٌی‌ها و رؤسای پوهنحٌی‌ها، تأکید مجدد روی ترتیب و ارسال گزارش‌های نظارت سالانه‌ی برنامه‌های علمی سال ۱۴۰۱ و گزارش‌های مرور دوره‌ای دیپارتمنت‌های کاندید به  مرور دوره‌ای، بحث و تبادل نظر صورت گرفته و فیصله‌های زمانبندی‌شده صورت گرفت.

در اخير جلسه؛ پروسه ارزیابی خودی، بازنگری و اعتباردهی از روی سلاید توسط محمد نعیم محمدی آمر ارتقای‌کیفیت پوهنتون برای اعضاء جلسه تشریح شده و تاکید صورت گرفت تا اعضاء جلسه، حين انجام پروسه‌های متذکره، تکات مهم و اساسی را در نظر داشته باشند.

جلسه با دعای خير خاتمه یافت.