آغاز کار پروژه دیوار احاطوی پوهنتون البیرونی

islam_admin
Wed, Nov 01 2023 2:36 PM
دانشگاه البیرونی

امروز چهارشنبه 10 عقرب1402 کار پروژه دیوار احاطوی پوهنتون البیرونی توسط محترم دوکتور لطف الله خیر خواه معین امور علمی وزارت تحصیلات عالی رسمآ آغاز گردید.