اعلان کادرعلمی پوهنتون البیرونی!

islam_admin
Tue, Jan 16 2024 1:51 PM
کاریابی دانشگاه البیرونی

Publish Date

Closing Date

Location

پوهنتون البیرونی، حصه اول کوهستان ، ولایت کاپیسا

  پوهنتون البیرونی برای بار اول در سال ۱۴۴۵هـ ق در رشته ذيل به سويه دوکتور و ماستر به کادرعلمی جديد ضرورت دارد.

پوهنځی : طب
ديپارتمنت پاراکلینیک (۱) بست.

متقاضيان از تاریخ  ۱۴۴۵/۷/۴ الی ۱۴۴۵/۷/۲۴ هـ ق درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت تحصیلات عالی یا وب سایت پوهنتون البیرونی و با کاپي تذکره تابعيت به آمریت استادان پوهنتون البرونی تسليم نمايند.