اطلاعیه توزیع فورم شبانه و اختصاصی !

islam_admin
اطلاعیه

به اطلاع شایقین وعلاقمندان بخش شبانه، داخل خدمت، اختصاصی ( چهارده پاسان) که خواهان ادامه تحصیل در رشته فقه وقانون پوهنځی شرعیات، رشته ادبیات فارسی پوهنځی زبان وادبیات، رشته فزیکی، کیمیا، تاریخ، جغرافیه، بیولوژی  را در پوهنتون الیرونی را داشته باشند رسانیده می شود، متقضیان میتوانند جهت اخذ فورم  کانکور از روز پنجشنه ۲۲/۷/۱۴۴۵ الی ۱۴/۸/۱۴۴۵ تاریخ  به معاونیت امور محصلان پوهنتون البیرونی تشریف بیاورند.