ملاقات پوهنمل دکتور عبدالقهارسروری رئیس دانشگاه البیرونی با جناب دکتور عباس بصیر وزیر تحصیلات عالی

islam_admin
Wed, Feb 03 2021 3:31 PM
عکس رییس دانشگاه البیرونی

پوهنمل دکتور عبدالقهارسروری رئیس دانشگاه البیرونی با جناب دکتور عباس بصیر وزیر تحصیلات عالی و جناب عبدالتواب بالاکرزی معین علمی و سرپرست قبلی وزارت تحصیلات عالی ملاقات‌های جداگانه‌ی کاری داشته و همچنان با جناب وزیر صاحب تحصیلات عالی و محترم نورمحمد درویش معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی در قبال پیگیری هدایت اخیر جلالت‌مآب محترم رئیس صاحب جمهور برای رسیدگی به مشکلات زیربنایی دانشگاه البیرونی و شامل‌سازی مجدد کمپلیکس این دانشگاه در سند بودجه‌ی ملی که برمبنای مقاله‌ی اخیر رئیس دانشگاه البیرونی در روزنامه هشت صبح صادر شده است، نشست مشترک کاری داشتند.