امتحان کانکور در دانشگاه البیرونی برگزار شد

islam_admin
Wed, Apr 28 2021 10:00 AM
عکس کانکور

امروز چهارشنبه ۸ ثور، امتحان سراسری کانکور در ولایت کاپیسا با اشتراک در حدود ۴۷٠٠ تن داوطلب دختر و پسر به‌گونه‌ی منظم و معیاری و در یک فضای آرام در دانشگاه البیرونی افتتاح و آغاز گردید.