جلسه‌ی سالانه‌ی رئیس و هیئت رهبری دانشگاه البیرونی با استادان، کارمندان و کارکنان این دانشگاه دایر گردید

islam_admin
Tue, Dec 01 2020 12:25 PM
Annual meeting

 روز دوشنبه دهم قوس سال جاری مجلس سالانه‌ی دانشگاه البیرونی با اشتراک مسئولین، استادان، کارمندان و کارکنان دانشگاه البیرونی در تالار نشرات این دانشگاه، با تمرکز روی گزارش‌دهی کارهای یک ساله و تشریح برنامه‌های کاری برای سال آینده ی اکادمیک-مالی دایر شد.

پوهنمل دکتور عبدالقهار سروری رئیس این دانشگاه ابتدا ضمن قدردانی از زحمات و تلاش های استادان، کارمندان و کارکنان دانشگاه البیرونی در یک سال گذشته و تشریح یک سلسله کارهای مهم انجام شده در این مدت، یک مشکلات جدی دانشگاه را قلمداد نموده و خواهان همکاری های جدی همکاران، دولت و مردم در قبال حل مشکلات اساسی دانشگاه البیرونی و رهایی این دانشگاه از مشکلات و مظلومیت شد.  نبود دیوار احاطه و تعمیرهای تدریسی، نبود تعمیر معیاری برای لیلیه نسوان و فعالیت مضر شرکت ریگریشن و دستگاه پروسس قیر در کنار دانشگاه از جمله مشکلات و کاستی های جدی قلمداد شده و در راستای پیگیری مسائل یاد شده تا هنگام رسیدگی به آن از سوی رهبری دانشگاه تعهد صورت گرفت.