معرفی و تاریخچه دانشکده انجنیری

تاریخچه پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی

پوهنحی انجنیری در چوکات پوهنتون البیرونی در سال ۱۳۷۷ خورشیدی تشکیل شده. این پوهنحی دارای دو دیپارتمنت ( انجنیری سیول٫ برق و الکترونکس) میباشد و به تعداد 24 تن استاد به سویه های تحصیلی دوکتورا ،ماستری و لیساس مصروف تدریس در این پوهنحی هستند. دیپارتمنت های پوهنحی انجنیری  تا سال ۱۳۹۱ پروگرام پنج ساله را دنبال میکردند. ولی بعد از یک توامیت با پوهنتون کابل در سال ۱۳۸۶ بازنگری تحصیلی آغاز یافت و پروگرام پنج ساله در دیپارتمنت ها به پروگرام چهارساله تبدیل شد. با تبدیل شدن ده سمستر به هشت سمستر بعضی مضامین از کریکولم حذف گردید و دوره کار عملی پراکتیک ازبین رفت، درعوض بعضی کورسهای کمپیوتری علاوه شد. این پوهنحی تافعلا از دو دیپارتمنت به تعداد بیش از 2000 محصل را در 17 دوره فارغ داده که یک تعداد آنها در سمت های بلند اجرای وظیفه مینمایند.

Engineering faculty institution plan as a part of Alberoni University, which is one of the few reputed public universities in Afghanistan, stablished in 1998.

Engineering faculty of Alberoni University has two departments (Civil Engineering Department, Electric and Electronics department).Currently Engineering faculty has 24 lecturers including PhD holders and Masters.

Engineering faculty academic program was for five years (Classic system) up to 2015. After an agreement with Kabul University in the year 2008 the academic program changed from five years to four years (Credit System).

 

دیدگاه Vision

دانشکده انجنيری مصمم است که در زمان محدود (آينده نزديک) با ارائه تدريس مطابق معيار های

ملی وبين المللی و توليد دانش ازطريق تحقيق، يک جايگاه علمی معتبر در کشور و منطقه را داشته

باشد

ماموریت Mission

دانشکده انجنيری زمينه تحصيلات معياری با کيفيت را برای علاقه مندان اين رشته فراهم نموده تا،

کسب دانش و مهارتهای مسلکی مصدر خدمت به جامعه  گردد.

جدول روئسای که تا الحال در پوهنحی انجنیری مصدر خدمت شده اند

ملاحظات

مدت خدمت

رتبه علمی

درجه تحصیل

شهرت

شماره

تخلص

ولد

اسم

 

1387

1380

پوهایار

ماستر

سعید

حبیب الرحمان

شفیق الرحمن

1

 

1389

1387

پوهنمل

داکتر

سروری

آقاگل

محمد هارون

2

 

1398

1389

پوهندوی

ماستر

حقبین

میر عالم

عبدالمتین

3

 

-

1398

پوهنمل

داکتر

سروری

آقاگل

محمد هارون

4

 

برای دانلود کردن بالای لینک ذیل فشار دهید.

معرفی و تاریچه پوهنحی انجنیری