بیوگرافی معاون امور محصلان

محترم پوهنیار مشتاق حقیار فرزند حاجی محمد آذر در سال (۱۳۶۸) در قریه (میره خیل) ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا در یک خانواده متدین(روشنفکر) متولد گردید موصوف در سال(۱۳۷۵) شامل مکتب ابتدائیه شهید حفیظ الله و دوره متوسطه را در مکتب لیسه غازی امان الله و دوره بکلوریا را در مکتب شهید حیات الله واقع ولسوالی اله سای به اتمام رسانیده است.

محترم مشتاق حقیار در سال (۱۳۸۷) غرض تحصیلات عالی به سویه لیسانس شامل پوهنتون قندهار گردیده است بعد از ختم موفقانه دوره لیسانس شامل پوهنحی تعلیم و تربیه دیپارتمنت ثقافت اسلامی پوهنتون هلمند به صفت نامزاد پوهیالی مقرر گردیده است

در سال (۱۳۹۴) غرض تحصیلات عالی به سویه ماستری شامل پوهنتون ننگرهار گردیده است موصوف در سال (۱۳۹۶) بعد از ختم دوره ماستری به رتبه علمی پوهنیار بعد از تحریر مقالات علمی نایل آمده است

در سال (۱۳۹۷) به صفت آمر دیپارتمنت تعلیمات اسلامی، پوهنحی شرعیات مقرر گردیده و در ماه حوت سال (۱۴۰۰) تبدیلا در پوهنتون البیرونی در پوهنحی شرعیات و از تاریخ ۸/۴/۱۴۰۱ به صفت معاون امور محصلان پوهنتون البیرونی ایفای وظیفه میدارد.

 

ساختار تشکیلاتی معاونیت امور محصلان ازبابت سال 1401