اعلان بست های کادری پوهنتون البیرونی

islam_admin
یکشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ - ۱۱:۳۷
اعلان کاریابی دانشگاه البیرونی

Publish Date

Closing Date

Location

حصه اول کوهنستان ولاست کاپیسا

  پوهنتون البیرونی برای بار اول در سال ۱۴۴۵هـ ق در رشته ذيل به سويه دوکتور و ماستر به کادرعلمی جديد ضرورت دارد.

پوهنځی : ژورنالیزم
ديپارتمنت مطبوعات (۱) بست.

متقاضيان از تاریخ  ۱۴۴۵/۶/۱۹ الی ۱۴۴۵/۶/۳۰ هـ ق درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت تحصیلات عالی یا وب سایت پوهنتون البیرونی و با کاپي تذکره تابعيت به آمریت استادان پوهنتون البرونی تسليم نمايند.