اعلان کادری علمی پوهنتون البیرونی

islam_admin
Mon, Sep 05 2022 9:56 AM
کاریابی

Publish Date

Closing Date

Location

پوهنتون البیرونی، حصه اول کوهستان ، ولایت کاپیسا

پوهنتون البیرونی برای بار دوم در سال ۱۴۴۴ هـ ق در رشته ذيل به سويه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد.
پوهنځی: اقتصاد 
ديپارتمنت:  امورمالی وبانکی (۱) بست.
متقاضيان از تاریخ  ۱۴۴۴/۲/۳هـ ق الی ۱۴۴۴/۲/۱۲هـ ق درخواستی شموليت در کادر علمی خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپی همين اعلان از وب سایت پوهنتون البیرونی ویا وب سايت وزارت تحصیلات عالی با کاپی تذکره تابعيت به آمریت استادان پوهنتون  تسليم نمايند.