معرفی پوهنحی شرعیات

زیست‌نامه‌ی مولوی صاحب شیر محمد حقانی رئیس  پوهنځی شرعیات

اسم: شیر محمد

تخلص: حقانی

ولد: حاجی فقیر محمد

ولدیت: جمعه خان

سال تولد:  ۱۳۵۱

سکونت: قریه سابات، ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا

تحصیلات:

  • مراحل ابتدائی وثانوی: مدارس خصوصی کشور پاکستان
  • دوره موقوف علیه (عالیه): سال ۱۴۱۰ هـ ق مطابق به ۱۳۶۸ هـ.ش دار العلوم حقانیه اکوړه خټک.
  • دوره حدیث شریف (دوره عالمیه): سال ۱۴۱۱ هـ ق مطابق به سال ۱۳۶۹ هـ ش دار العلوم حقانیه اکوړه خټک. متصل بعد از خدمت دوره عالمیه شامل امتحانات برنامه وفاق المدارس العربیه کشور پاکستان که در مرحله العالمیه به درجه جید جداً مؤفق گردیده است.

خدمات و وظایف:

  •  متصل به فراغت از دوره العالمیه در مدرسه امام اعظم رحمة الله علیه مستقر در شهر پشاور پاکستان به حیث مدرس مقرر گردیده و مدت دو سال خدمت تدریس را در همان کانون علمی انجام داده است.
  •  بعد از به میان آمدن تحریک طالبان افغانستان به طور فزیکی در صف پاک جهاد گردیده که به مجرد فتح بار اول از طرف مقامات محترم امارت اسلامی آن وقت به صفت ولسوال ولسوالی نرنگ ولایت کنر مقرر گردیده است و مدت یک سال در ولسوالی نرنگ در خدمت مردم بوده است.
  •  بعد از مدت یک سال خدمت به حیث ولسوال نرنگ ولایت کنر نظر به صلاحدید مقامات همان وقت امارت اسلامی افغانستان به حیث شاروال ولایت کنړ مقرر گردیده و مدت چهار سال پیهم به صفت شاروال کنړ ایفای وظیفه نموده است.
  • بعد از آن دوباره از طرف مقامات امارت اسلامی وظیفه تدریس در مدارس دینی وسایر وظایف که برایشان محول گردیده بود، آنرا به وجه احسن آن مطابق دستورات امارت اسلامی افغانستان انجام داده استږ
  • در سال ۱۴۰۰ بعد از فتح به صفت آمر عمومی تعلیمات تخنیکی و مسلکی ولایت پروان گماشته و مدت بیشتر از دوسال آنرا به درستی در آنجا انجام وظیفه نموده است.
  • به تاریخ ۳۰ برج میزان سال ۱۴۰۲ به حیث رئیس پوهنځی شرعیات پوهنتون البیرونی گماشته شد که تا اکنون در آنجا انجام وظیفه مینماید.