اعلان بست های کادر علمی پوهنتون البیرونی!

islam_admin
Mon, Sep 19 2022 11:14 AM
اعلان کاریابی پوهنتون البیرونی

Publish Date

Closing Date

Location

پوهنتون البیرونی، حصه اول کوهستان ، ولایت کاپیسا

پوهنتون البیرونی برای بار(اول) در سال ۱۴۴۴ هـ ق در رشته های ذيل به سويه دوکتور و یا ماستربه کادر های علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنځی: زبان وادبیات ديپارتمنت دری (۳) بست.

متقاضيان از تاریخ ۲۰/۲/۱۴۴۴هـ ق الی ۱۰/۳/۱۴۴۴هـ ق درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت  یا از ویب سایت پوهنتون البیرونی با کاپي تذکره تابعيت به آمریت استادان ۤپوهنتون البیرونی تسليم نمايند.