اعلان کادرعلمی پوهنتون البیرونی!

islam_admin
Sat, Jul 08 2023 11:58 AM
اعلان کاریابی دانشگاه البیرونی

Publish Date

Closing Date

Location

پوهنتون البیرونی، حصه اول کوهستان ، ولایت کاپیسا

پوهنتون البیرونی برای بار دوم و سوم در سال ۱۴۴۴ هـ ق در رشته ذيل به سويه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادر علمی جديد ضرورت دارد.

پوهنځی زبان و ادبیات:
ديپارتمنت دری (۴) بست، برای بار سوم.پوهنځی انجنیری:
ديپارتمنت برق الکترونیک (۱) بست، برای بار دوم.پوهنځی حقوق و علوم سیاسی:
ديپارتمنت قضا و څارنوالی (۱) بست، برای بار دوم