اعلان کادرعلمی پوهنتون البیرونی!

islam_admin
Mon, Dec 18 2023 1:27 PM
اعلان کاریابی دانشگاه البیرونی

Publish Date

Closing Date

Location

پوهنتون البیرونی، حصه اول کوهستان ، ولایت کاپیسا

     پوهنتون البیرونی برای بار اول در سال ۱۴۰۲هـ ش در رشته ذيل به سويه دوکتور و ماستر به کادرعلمی جديد ضرورت دارد.

پوهنځی تعلیم و تربیه :
ديپارتمنت علوم دینی (۱) بست.

متقاضيان از تاریخ  ۱۸/۹/۱۴۰۲الی ۷/۱۰/۱۴۰۲هـ ش درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت یا وب سایت پوهنتون البیرونی وبا کاپي تذکره تابعيت به آمریت استادان پوهنتون البرونی تسليم نمايند.