معرفی روسای جدید پوهنځی انجنیری، پوهنځی اقتصاد، پوهنځی ادبیات،پوهنځی ژونالیزم در پوهنتون البیرونی

islam_admin
Sun, Dec 31 2023 2:25 PM
دانشګاه البیرونی

به اساس لازم دید وزارت محترم تحصیلات عالی و رهبری پوهنتون البیرونی روسای چهار پوهنځی هریک: دکتور عین الله میرزا زاده بحیث ریس پوهنځی انجنیری، محمدبلال تایب بحیث ریس پوهنځی اقتصاد، صفی الله صمیم بحیث ریس پوهنځی زبان وادبیات و محمد آغا الهام بحیث ریس پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی از سوی محترم مفتی وقایت الله وقار حنفی ریس پوهنتون البیرونی معرفی گردیده اند.