اطلاعیه امتحان رقابتی بست های اداری پوهنتون البیرونی

islam_admin
اطلاعیه دانشگاه البیرونی

به اطلاع همه کاندیدان بست های رقابتی که قبلا فورم اخذ و خانه پری در پوهنتون البیرونی کردن بودند رسانیده میشود که قرار است روز دوشنبه ساعت 9 بجه قبل از ظهر امتحان رقابتی در پوهنتون البیرونی برگزارمی شود. از کاندیدان واجد شرایط تقاضا مندیم، جهت شمولیت در امتحان رقابتی بست ها میتوانند، ازساعت ۷ بجه صبح روز یک شنبه مورخ ۱۹قوس ۱۴۰۲ الی ساعت پنج عصر با یک قطعه فوتو وتذکره تابعیت خویش به آمریت منابع بشری تشریف آورده کارت شمولیت امتحان را اخذ بدارند.