تفاهم‌نامۀ هم‌کاری‌های دو جانبه میانِ وزارت مالیه و پوهنتون البیرونی امضاء شد

islam_admin
Sat, Feb 10 2024 1:18 PM
تفاهم نامه پوهنتون البیرونی با وزارت مالیه

محترم پوهنیار مشتاق حق‌یار، معاون امور محصلان پوهنتون البیرونی و محترم مولوی احمدشاه شاکر، رئیس منابع بشری وزارت مالیه، جهتِ ارتقای ظرفیت‌های علمی و مسلکی، تفاهم‌نامه‌ی هم‌کاری‌های دو جانبه را با هم امضا کردند.
در امضای این تفاهم‌نامه، رئیس صاحبِ اسبق پوهنځی اقتصاد پوهنتون البیروني و منسوبین محترم وزارت مالیه، اشتراک کرده بودند. 
به اساس این تفاهم‌نامه، محصلین پوهنتون البیرونی به فراگیری کارهای عملی و تجربوی به این وزارت معرفی می‌شوند و بر عکس، پوهنتون البیرونی در ظرفیت‌سازی کارمندان وزارت نام‌برده، هم‌کاری می‌کند.