معرفی پوهنحی تعلیم وتربیه

زنده گینامه محمد هارون صابری رئیس تعلیم وتربیه

  پوهندوی محمد هارون صابری فرزند محمد محفوظ در یک خانواده متدین و روشنفکر در دهکده ملاخلیل واقع ولسوالی حصه دوم کوهستان، ولایت کاپیسا در سال 1362 هجری  شمسی  چشم به جهان کشود. موصوف دوره تعلیمات ابتدایی ومتوسطه خویش رادرمکتب متوسطه غلام مصطفی خان شهید درسال 1377 تکمیل ودوره لیسه را در مکتب لیسه غازی میرمسجدی خان واقع  ولسوالی حصه اول کوهستان درسال 1380 بانمرات عالی به حیث شاگردممتاز  به اتمام رسانید. موصوف بعد ازسپری نمودن امتحان کانکور به پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون پروان راه یافت. درسال 1384 بااخذ نمرات کادری ازرشته ریاضی  فارغ گردید. در سال 1385  موصوف بعدازاشتراک دریک پروسه  امتحان رقابتی بست های کادری درپوهنتون کابل بااخذ نمرات عالی و معیاری به حیث استاد دردیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون پروان تقررحاصل نمود وبه مدت هفت سال به صفت استاد وآمردیپارتمنت ریاضی در پوهنتون مذکورایفای وظیفه نمود.

 استاد صابری در سال 1392 از پوهنتون پروان به پوهنتون البیرونی منحیث استاد دردیپارتمنت ریاضی پوهنحی تعلیم وتربیه تبدیل گردید، موصوف در سال 1394 بعد از اشتراک درپروسه رقابتی بورسیه های ماستری کشورقزاقستان، باکسب نمرات عالی به بورسیه ماستری  کشورمذکور راه یافت. برای مدت سه سال تحصیلات ماستری خویش را در رشته انالیز پوهنتون یین المللی الفارابی قزاقستان در شهر آلماتی ادامه داد. ودرسال 1396 با کسب نمرات عالی فارغ گردید. نامبرده  به حیث استاد وآمردیپارتمنت ایفای وظیفه مینمود. درکمیته های فرعی پوهنحی، درسطح پوهنتون فعال بوده ودست آورد های علمی واداری داشته است. در سال 1399 منحیث رئیس دانشکده تعلیم و تربیه پوهنتون البیرونی با حکم مقام عالی ریاست جمهوری تقرر حاصل نمود. موصوف در جریان تحصیل و وظیفه در کنفرانس های علمی ملی و بین المللی اشتراک ورزیده است. نامبرده زبان های دری، پشتو وانگلیسی بلدیت کامل دارد. دراستفاده ازابزار های تکنولوژی مدرن به شمول انترنت وکمپیوتردسترسی کامل دارد. موصوف باتحقیق ومطالعات و کتاب خوانی بیشتر علاقه دارد. در عرصه های علمی دست آورد های قابل ملاحظه داشته است. آثار علمی و مقالات موصوف در مجله های ملی و بین المللی به نشر رسیده است.که نمونه های بارز مقالات موصوف عبارت از: بررسی سلسله لورانت، حل مسایل انالیز مختلط، تحلیل تابع زیتا، متغییرهای تصادفی گوس، ترجمه کتاب متریکس ها، بررسی متغیرهای تصادفی نورمال دوبعدی، کا ربرد متغییرهای تصادفی گوس درسلسله ها، توزیع طبیعی توابع چند متغییره ازنطراحتمال، راه حل های دیفرنسیل باضریب نوسان، تهیه لکچرنوت مضمون( انالیز مختلط و ریاضی محاسبوی) برای صنف چهارم، ریاضی عمومی یک ودو، وغیره تحقیقات علمی انجام داده؛ درضمن حدود 70 درصدکارهای رتبه علمی پوهنوالی موصوف پیشرفته که  طی مراحل کارهای آن درجریان است.

 

 تاریخچه پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی     

 

                                   وزارت تحصیلات عالی

                                     ریاست پوهنتون  البیرونی

                                          معاونیت امور علمی

                                          ریاست پوهنحی تعلیم وتربیه

 

معرفی پوهنحی تعلیم وتربیه

پوهنتون البیرونی

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

معرفی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی

 

نمای پوهنحی تعلیم وتربیه

 

موضوعات مندرجه:

 • معرفی مختصر پوهنحی

 • روئسای پوهنحی

 • دیپارتمنت ها

 • اهداف استراتیژیک

 • فعالیت ها و دست آورد ها

تاریخ و هدف ایجاد

دانشکده تعلیم وتربیه عبارت از یک واحد علمي و تحصيلي دولتي بوده كه به منظور تربيه كادر هاي علمي به درجه لیسانس در هفت ديپارتمنت فارغ ده، بطور شبانه و روزانه در چارچوب تشکیلات  دانشگاه البيروني فعاليت مينمايد. این دانشکده درسال 1389 هجری شمسی تاسیس گردید. و به مدت یک سال، از ۱۳۸۹ الی۱۳۹۰  محترم پوهنمل عبدالمالک هموار به حیث سرپرست دراین پوهنحی ایفای و ظیفه نمود. بعد؛ از سال ۱۳۹۰  الی  1394 محترم پوهنمل عبدالقادر وهاب به حیث سرپرست، وازسال 1395 الا اخیر 1398  به حیث رییس درپوهنحی مذکورایفای وظیفه نمود. ازسال ۱۳۹۹بدینسو محترم پوهندوی محمد هارون صابری به صفت رییس این پوهنحی ایفای وظیفه می نماید.

پوهنحی مذکور فعلاً در یک تعمیر موقتی نسبتاً مناسب که  در سمت شرق محوطه دانشگاه موقعیت دارد فعالیت می نماید. این دانشکده درسال 1399 در تشکیل خود 35 تن استادان شامل کادر علمی، به سویه ماستر و لیسانس به رتبه های علمی پوهنیار تاپوهندوی داشته که از جمله یک تن به حیث رئیس دانشکده ویک تن به حیث معاون دانشکده ایفای وظیفه می نمایند و کارمندان اداری این دانشکده شامل مدیر تدریسی

( یک بست)، مدیر اجرائیه ( یک بست)، لابرانت ( یک بست) و دو خدمه به فعالیت های مستمر شان ادامه میدهند.

طی سال 1391-1398 دانشکده تعلیم وتربیه به تعداد 1612 تن محصلین را فارغ داده  که از جمله 362 تن اناث و 1250 تن آنها ذکور میباشند که دروس ایشان در یک فضای مناسب و امن توسط استادان رسمی وهمکار به پیش برده میشود، و دانشجویان عزیز درین نهاد علمی و اکادمیک در حال فراگیری مهارت های علمی ومسلکی هستند.

 

 

چارت تشکیلاتی پوهنحی تعلیم وتربیه

 

 

اعضای کادرعلمی دانشکده تعلیم وتربیه دانشگاه البیرونی باتفکیک رتبه علمی قرارذیل اند:

 1. پوهاند (1) تن که فعلا متقاعد گردیده است.

 2. پوهندوی (1) تن

 3. پوهنمل (5) تن

 4. پوهنیار(23) تن

 5. نامزد پوهنیار(1) تن

اعضای کادرعلمی دانشکده تعلیم وتربیه دانشگاه البیرونی دارای سویه های تحصیلی ذیل اند:

 1. (26) تن به سویه تحصیلی ماستر.

 2. (7) تن درجریان تحصیل دوکتورا درخارج ازکشور.

 3. (2) تن درجریان تحصیل ماستری درداخل وخارج ازکشور.

 4. (3) تن به سویه لیسانس.

اعضای کادر علمی دانشکده تعلیم و تربیه دانشگاه البیرونی باتفکیک اناث و ذکور قرار ذیل اند:

 • ذکور (30) تن

 • اناث(5) تن

قابل تذکر است که اکثر استادان دانشکده تعلیم وتربیه دانشگاه البیرونی مهارت های مسلکی را طی دوره های مختلف آموزشی - تربیتی که توسط پروژه تحصیلات عالی افغانستان  ((  Higher Education program (HEP) به راه افتاده بود کسب نموده اند، اکنون نیز مطابق  پلان های  انکشافی وزارت محترم تحصیلات به ارتقای سطح دانش ومهارت های خود میپردازند.   

 

جدول شهرت مکمل اساتید پوهنحی تعلیم وتربیه

 

 

ملاحظات

ایمل آدرس

نمبرتیلفون

علمی رتبه

درجه تحصیل

نام پدر

شهرت

شماره

تخلص

اسم

رییس فاکولته

haroon.sabiri786@gamail.com

0775841655

پوهندوی

ماستر

محمد محفوظ

صابری

محمد هارون

1

معاون علمی پوهنتون

shafiullahmasleh@gmail.com

0796475970

پوهنمل

ماستر

عبدالحبیب

مصلح

شفیع الله

2

دوره تحصیلی دکتورا

mirhakimullah2440@gmail.ocm

 

پوهنمل

ماستر

میر سید

سیدی

میر حکیم الله

3

معاون فاکولته

sardarwalisirat300@gmail.com

0790553284

پوهنیار

ماستر

محمدولی

سیرت

سردار ولی

4

دوره تحصیلی دکتورا

tamimahadi119@gmail.com

0797006522

پوهنمل

ماستر

عبدالاحد

احدی

عبدالتمیم

5

دوره تحصیلی دکتورا

 

0799373648

پوهنیار

ماستر

عبدالمالک

سالک

احمد جنید

6

دوره تحصیلی دکتورا

 

0791840425

پوهنیار

ماستر

حبیب الرحمن

جلال

عزیز الرحمن

7

دوره تحصیلی دکتورا

 

0777744470

پوهنیار

ماستر

عبدالبصیر

رحیمی

عبدالمنیر

8

دوره تحصیلی دکتورا

naweed.danishyar@gmail.com

 

 

پوهنیار

ماستر

محمد امان

دانشیار

نوید الله

9

دوره تحصیلی دکتورا

 

 

پوهنمل

ماستر

محمد نبی

قاضی زاده زاده

عبدالعزیز

10

 

dadallahburhani@gmail.com

0779151605

پوهنمل

ماستر

نظر محمد

برهانی

داد الله

11

 

abdalisayedmaso@gmail.com

0707000440

پوهنیار

ماستر

حبیب الله

ابدالی

سید معسود

12

 

sayednoordinakbari@gmail.com

0777752528

پوهنیار

لیسانس

سید یحی

اکبری

سید نورالدین

13

 

khalidsadid6@gmail.com

 

0795904956

پوهنیار

ماستر

محمد عارف

سدید

خالد

14

 

emamjanhalimi2018@gmail.com

0794196908

پوهنیار

ماستر

عبدالسلام

حلیمی

امام جان

15

 

zafarida31@gmail.com

 

 

پوهنیار

ماستر

مبارک شاه

زاهد

فریده

16

 

khobaib.noori2@gmail.com

 

پوهنیار

ماستر

نور آقا

نوری

خبیب

17

 

asajad2018@gmail.com

0798007470

پوهنیار

ماستر

عبدالستار

سجاد

عاشق الله

18

 

parwiz.qadery01@gmail.com

0779882468

پوهنیار

ماستر

عبدالقادر

قادری

پرویز

19

 

n.rahmani456@gmail.com

 

07782526229

پوهنیار

لیسانس

گل الرحمن

رحمانی

نور الرحمن

20

دوره تحصیلی ماستری

 

 

پوهنیار

لیسانس

امین الرحمن

محسنی

میترا

21

 

noorahmadi2021@gmail.com

0708281561

پوهنیار

ماستر

محمد امان

احمدی

نور احمد

22

 

sami.aman1368@gmail.com

 

 

پوهنیار

ماستر

محمد امان

امان

سمیع الله

23

 

rohullahfajr@gmail.com

 

پوهنیار

ماستر

ضامن

فجر

روح الله

24

دوره تحصیلی ماستری

 

 

پوهنیار

لیسانس

نصرت الله

حنیفی

داد الله

25

 

usefzay@gmail.com

 

پوهنیار

ماستر

غلام نبی

یوسفزی

عبید الله

26

 

m.n.karimi1365@gmail.com

 

 

پوهنیار

ماستر

جمعه خان

کریمی

محمد نبی

27

 

sayadaqasadat72@gmail.com

 

 

پوهنیار

ماستر

محمد تقی

سادات

سید علی آقا

28

 

mohmadisafl462@gmail.com

 

نامزد پوهنیار

لیسانس

عبدالواحد

صافی

ماویس

29

 

fazel.jahish85@gmail.com

 

پوهنیار

ماستر

غلام سعید

جهش

فاضل

30

 

 

0777178909

پوهنیار

ماستر

غلام سخی

بنیاد

احمد شایق

31

      

دیپارتمنت های دانشکده تعلیم وتربیه:

 • ریاضی

 • فزیک

 • علوم فرهنگ اسلامی

 • تاریخ

 • جغرافیه

 • کیمیا

 • بیولوژی

هرهفت دیپارتمنت فوق الذکر فارغ ده میباشند.

قایل ذکر است که دیپارتمنت های هفت گانه دانشکده تعلیم وتربیه، پیش برد امورات علمی وتحقیقی شانرا با همکاری اساتید محترم پوهننون تعلیم و تربیه کابل به پیش میبرند و همچنان نصاب تحصیلی معیاری و سیستم کریدت را ازهمان آغاز در تمام واحد های دانشکده تعلیم وتربیه دانشگاه البیرونی به صورت موفقانه تطبیق نموده در ضمن کلیه امورات تدریس را به اساس سیستم کریدت ودیگر قوانین تخصیلی نافذ در وزارت تحصیلات عالی کشور به پیش برده میشود.  دانشکده تعلیم و تربیه برای رسیدن به اهداف تربیت کادر های علمی، انکشاف پروگرام های تحصیلی موثر و متوازن، رهبری کادر علمی دانشکده لازم میداند که پلان استراتیژیک را در چهار چوب قوانین وزارت تحصیلات عالی و پلان استراتیژیک دانشگاه البیرونی طرح و تدوین نماید. این پلان حاوی دیدگاه‌ و اهداف استراتیژیک، پلان ها، برنامه‌ها، تعهدات، قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدات  دانشکده می‌باشد.

هدف اصلی و اساسی پلان استراتیژیک ایجاد یک اداره سالم، مؤثر،‌ توانمند و با صلاحیت‌های علمی که بتواند در عرصه تولید دانش و تخصص در جامعه اکادمیک کشور سهم ارزنده داشته باشد. پلان متذکره بصورت عمده بالای چند اصل اساسی که عبارت اند از: شفاف سازی نظام اداری،‌ عصری سازی پروسه تحصیلات عالی، ارتقای ظرفیت‌علمی و بلند بردن کیفیت تحصیلات و همچنان مبارزه با فساد اداری متمرکز می‌باشد.

دیدگاه و ماموریت (Mission And Vision)

این نهاد علمی و اکادمیک به منظور تربیت و پرورش نیروی بشری توانا، با ظرفیت و آراسته با دانش پیداگوژیکی و مسلکی، تلاش می نماید تا نقش اساسی را در رشد و انکشاف کشور و دست آوردهای عالی علمی وتخصصی داشته باشد. در این راستا با استفاده از امکانات موجوده، محیط مناسب آموزشی را برای دانش آموزان آماده نموده تا سطح دانش مسلکی و علمی  استادان ومحصلین را بلندببرد، تا معلمین مسلکی صادق، وفادار، با روحیه اسلامی و وطن دوستی را با شخصیت اکادمیک تربیه نموده وبه جامعه تقدیم نماید.

همچنان این دانشکده مسئولیت دارد، تارمینه استفاده از مراکز، چون(PDC   )  و (ELCLC)  را برای انکشاف مسلکی استادان ومحصلان فراهم نماید.

 

هدف

ایجاد نظام اداری و علمی موثر و مثمر برای آموزش نیروی بشری با ظرفیت و متعهد به کشور مطابق قوانین و ارزش های اسلامی کشور.

   ارزش ها

 • ارج گذاری و رعایت از قوانین وزارت تحصیلات عالی.

 • تربیه نسل جوان با معیارهای ملی وبین المللی در عرصه تعلیم وتربیه.

 • تقبیح ذهنیت های قومی، لسانی، منطقوی ومذهبی.

 • پابندی به وقت.

 • احساس مسئولیت دربرابر وظیفه، مردم و وطن.

 • دقت، راستی،شفافیت وصداقت درامورات کاری.

 • تامین آزادی های اکادمیک و فکری.

 • روحیه وطن دوستی و احترام به ارزشهای ملی و اسلامی.

 • تقویه روحیه همکاری و همدیگر پذیری دربین دانشجویان.

 

اهداف استراتیژیک

 1. تلاش برای ساخت و ساز تعمیر معیاری دانشکده تعلیم وتربیه.

 2. آموزش نسل متخصص از لحاظ علمی و عملی و تقدیم آنها به جامعه.

 3. انکشاف پروگرام های علمی و تحقیقاتی.

 4. تداوم و تمرکز به کیفیت تحصیلی در این دانشکده و پاسخگو ساختن آن به نیازهای علمی، تخصصی و مسلکی کشور مطابق تقاضای جامعه.

 5. فراهم آوری خدمات تحصیلی با کیفیت مطابق استاندارد‌های بین‌المللی از جمله تطبیق سیستم آموزشی مبتنی بر نتایج.

 6. تلاش برای ایجاد و توسعه زیر ساخت‌ها جهت عرضه خدمات با کیفیت و معیاری اکادمیک و حمایت از برنامه های تضمین کیفیت وزارت تحصیلات عالی در هماهنگی با ریاست دانشگاه البیرونی.

 7. تلاش برای ارتقای ظرفیت علمی استادان و تدویر سمینار های سیستم جدید آموزشی مبتنی برنتییجه یا محصل محوری.

 8. تلاش برای ارتقای ظرفیت  کارمندان اداری این ریاست.

 9. معیاری ساختن کتابخانه دانشکده تعلیم وتربیه و زمینه سازی برای دریافت کمک ها نهاد های ملی وبین المللی.

 10.  تداوم و تمرکز به کیفیت  تحصیلی در این دانشکده و پاسخگو ساختن آن به نیاز های علمی، تخصصی ومسلکی کشور و تقاضای جامعه، فراهم آوری خدمات تحصیلی با کیفیت و استاندارد های پیزفته شده.

 11.  ایجاد و فراهم کردن تسهیلات برای پیشبرد تحقیقات و پروزه های تخصصی.

 12.  ایجاد توسعه وزیر ساخت ها جهت عرضه خدمات با کیفیت ومعیاری.

 13.  ارتقای ظرفیت علمی استادان.

 14.  ارتقای کیفیت اداری کارمندان.

 15.  برنامه های علمی و استراتیژیک.

 16.  استخدام کادرهای مسلکی، متخصص و متعهد نسل جوان.

 17.  برنامه های آموزشی کوتاه مدت.

 18.  ارتقای تحصیلی و مسلکی کارمندان.

 19.  طرح پیشبرد کارهای تحقیقی.

 20.  مجله علمی و نشرات اکادمیک.

 21.  بازنگری و تطبیق نصاب تحصیلی جدید.

 22.  فعالیت در جهت کسب اعتبار دهی اکادمیک از سوی وزارت تحصیلات عالی کشور.

 23.  عصری ساختن روش های تدریس به روش محصل محور(OBE/SCL).

 24. غنی سازی لابراتوارهای ساینسی این دانشکده ازلحاظ کمی وکیفی.

 

 

 

فعالیت ها

 • تلاش برای راه اندازی سیر و سفرهای علمی محصلین به نهاد های مربوط، بازار کار و سایر دانشگاه ها.

 • زمینه سازی ارایه سمینار ها و تحقیقات برای محصلین در سطح دانشکده و دانشگاه مطابق نیازمندی های جامعه.

 • تطبیق سیستم جدید آموزشی مبتنی بر نتایج در تمام صنوف دانشکده تعلیم وتربیه.

 • راه اندازی سمینارهای سیستم جدید آموزشی مبتنی بر نتایج (محصل محور).

 • حضور تعدادی از اساتید این دانشکده به برنامه های دکترا و ماستری در کشورهای پیشرفته جهان، موجودیت کمیته های نظم و دسپلین، تضمین کیفیت، تحقیقات علمی، بازنگری نصاب،  ورزشی، علمی و فرهنگی، مبارزه بافساد اداری، حفظ مراقبت و محیط زیست، صحی، مبارزه باویروس کرونا، آموزش از راه دور، پلان استراتیژیک، تنظیم بورسیه ها و ارزیابی ترانسکریبت که بطور مستمر فعالیت می کنند.

 • تلاش برای جلوگیری از جعل، کاپی غیر قانونی اسناد، تحقیقات استادان و محصلین  به شمول مونوگراف ها.

 • تشویق و حمایت استادان دانشکده در قسمت ارتقای رتبه های علمی شان.

 • موجودیت کادرهای علمی جوان که در حال فراگیری دوره های ماستری و دکتورا هستند، روزنه ئی امیدی برای پیشرفت این دانشکده است.

حوزه کاری (دیپارتمنت ها)

 • مضمون کیمیا یک مضمون کلیدی در مکاتب معارف میباشد، بنا فارغان این رشته ضمن اینکه مضامین اساسی کیمیا را فرامیگیرند، مضامین مسلکی تعلیم وتربیه ازقبیل روانشناسی، میتود عمومی تدریس و میتود تدریس کیمیا را نیز آموزش می بینند. پس فارغان آن رشته به حیث معلمین مسلکی در چوکات معارف کشور وظایف شانرا انجام میدهند. برعلاوه این فارغان میتوانند درساحات کارات عملی یعنی لابراتوارهای فابریکات صنعتی بدلیل آموزش کیمیای تحلیلی- توصیفی و مقداری، کیمیای فزیکی، کیمیای عضوی بدون دغدغه کار نمایند.

 • مضمون بیولوژی یک مضمون کلیدی در مکاتب معارف میباشد، بنا فارغان این رشته ضمن اینکه مضامین اساسی ییولوژی را فرامیگیرند، مضامین مسلکی تعلیم وتربیه ازقبیل روانشناسی، میتود عمومی تدریس ومیتود تدریس یبولوژی را نیز آموزش می بینند. پس فارغان این رشته به حیث معلمین مسلکی در چوکات معارف کشور وظایف را انجام میدهند. برعلاوه این فارغان میتوانند درساحات کارات عملی یعنی لابراتوارهای صحی، فابریکات صنعتی بدلیل آموزش بیوشیمی، مایکروبیولوژی، اکولوژی، اناتومی و فزیولوژی بدون دغدغه کارنمایند.

 • فارغان رشته ریاضی به دیلیل همخوانی رشته تحصیلی شان باحوزه های کاری یک تعداد از ادارات دولتی مانند، ریاست معارف، تربیه معلم، مستوفیت، بانگ ها، اتاق های تجارت وغیره میتوانند کار نمایند.

 • فارغان سایر رشته ها پوهنحی تعلیم و تربیه نیز میتوانند به عنوان معلمان مسلکی در وظیفه مقدس آموزگاری ایفای وظیفه نمایند.

جدول معرفی آمرین دیپارتمنت ها:

ملاحظات

دیپارتمنت

رتبه علمی

درجه تحصیل

اسم وتخلص

شماره

آمردیپارتمنت

فزیک

پوهنیار

ماستر

محمد نبی کریمی

۱

آمردیپارتمنت

علوم وفرهنگ اسلامی

پوهنیار

ماستر

امام جان حلیمی

۲

آمردیپارتمنت

تاریخ

پوهنیار

ماستر

خالد سدید

۳

آمردیپارتمنت

ریاضی

پوهنیار

ماستر

فاضل جهش

۴

آمردیپارتمنت

جغرافیه

پوهنیار

ماستر

سمیع الله امان

۵

آمردیپارتمنت

بیولوژی

پوهنیار

ماستر

سید مسعود ابدالی

۶

آمردیپارتمنت

کیمیا

پوهنیار

لیسانس

سید نورالدین اکبری

۷

 

 

  زنده گینامه محمد هارون صابری رئیس تعلیم وتربیه

معرفی پوهنحی تعلیم وتربیه

 

 

 

تدوین و دیزاین: اسلام الدین کوهستانی مسوؤل تکنالوژی