عنوان: اعلان دعوت به داوطلبی تیل، روغنیات، گاز مایع و کانتین پوهنتون البیرونی

islam_admin
اعلانات دانشگاه البیرونی

Publish Date

Closing Date

Location پوهنتون البیرونی، حصه اول کوهستان ، ولایت کاپیسا

ریاست پوهنتون البیرونی در نظر دارد، که تیل، روغنیات و گاز مایع مورد ضرورت سال ۱۴۰۳ خویش را و همچنان کانتین به قرارداد می سپارد. بنابراین، شرکت‌های که دارنده‌ی جواز معتبر طبی بوده و خواهش قرار داد را داشته باشند در خواست‌های خویش را بعداز اخذ احکام مقام محترم ریاست پوهنتون به مدیریت عمومی تهیه وتدارکات تسلیم نموده و شرطنامه را اخذ و ملاحظه کرده، بعداز سپری شدن ۲۱ روز از تاریخ نشر جریده، جهت داوطلبی حاضر باشند. البته، تضمین به شکل گرانتی بانکی اخذ می گردد.