معاونیت تحقیقات و مجلۀ علمی

معرفی معاونیت تحقیقات و مجله علــمی پوهنتون البیـــرونی

بخش اول

مقدمه

 پوهنتون ها منحیث عالی ترین مرجعه تطبیق کننده آموزش نوین پژوهش محور وظیفه دارند که در واقع با ایجاد مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، آموزشی و ترویجی مبتنی بر فعالیت های علمی- تحقیقی، ترویج فن آوری و کاربردی ساختن علوم را در تمام عرصه ها به شکل مؤثر ارایه خدمات نمایند. پوهنتون البیرونی از نظر رشد آمار تحصیل کرده‌ های مقاطع ماستری و دکتورا(PhD)  در میان اعضا کادر علمی با رتبه‌های بلند علمی نیز رشد قابل توجه نموده است. با چنین نیروی انسانی ورزیده و متعهد ما باید نقش بارز را در انجام و توسعه تحقیقات علمی، تولید منابع علمی، تحقیق، تألیف و ترجمه کتاب درسی و ممد درسی بروز ایفا نماییم. بر این اساس و به منظور تنظیم امور مربوط، خوشبختانه معاونیت تحقیقات علمی پوهنتون البیرونی به اثر سعی و تلاش رهبری این نهاد علمی و منظوری مقام وزرات محترم تحصیلات در سال 1402 هجری شمسی تاسیس گردید که فعلا در پرنسیب ساختار تشکیلاتی خویش دارای چهار آمریت (بست 3): آمریت تحقیقات علمی، آمریت مجله علمی، آمریت لابراتوار ها و آمریت کتابخانه که به شمول مدیر اجرایه معاونیت تحقیقات علمی، هر آمریت دارای سه تن از مدیران بست4 و بست 5 می باشند. علاوه برآن، این معاونیت دارای بورد مشورتی و کمیته های مرکزی مانند کمیته تحقیق، کمیته نشرات، کمیته هیأت تحریر (مجله ملی و بین المللی) به سطح پوهنتون و نه کمیته تحقیق فرعی فعال به سطح هر پوهنځی می باشد، که در بخش های مربوط در رشته های گوناگون برای هماهنگ نمودن فعالیت های تحقیقاتی به گونه مستمر ایفاء وظیفه می نمایند .

محورهای اساسی فعالیت این معاونیت را رشد و توسعه تحقیقات علمی، تأمین ارتباطات مؤثر با نهادهای سکتوری مربوط به سطح ولایت وکشور، تلاش برای تبدیل دروس نظری به دروس عملی مبتنی بر نتیجه، انکشاف و توسعه تحقیقات علمی، تجهیزات و استفاده مؤثر از لابراتوار ها و کتابخانه، تدویر ورکشاب های تحقیقی ارتقاء ظرفیت برای محصلان و استادان، مدیریت چاپ و نشر مقالات علمی در ژورنال ملی و بین المللی، طی مراحل پروپوزل های تحقیقی، تألیف و ترجمه، طی مراحل نشراتی منابع درسی و ممد درسی، دیتابیس سازی فعالیت های علمی- تحقیقی استادان، شناسائی و تشویق محققان برتر سال، و اجرای سایر موارد که در لایحه وظایف معاونیت تحقیقات و مجله علمی تسجیل یافته است، تشکیل می دهد.

در حال حاضر مسوولیت معاونیت تحقیقات علمی پوهنتون البیرونی را محترم پوهندوی گل آقا "انوری" به عهده داشته و پیش برد امور اداری آن بدوش آمرین و مدیران تحت اثر می باشد.  همین گونه، در ترکیب کمیته های مرکزی معاونیت تحقیقات و مجله علمی استادان متخصص و بلند رتبه از پوهنځی های مربوطه عضویت داشته و با عشق و علاقه در انجام امور مربوطه این معاونیت همکاری می­نماید .

برسی وضعیت فعلی معاونیت تحقیقات و مجلۀ علمی پوهنتون البیرونی:

از آنجائیکه صلح و ثبات یکی از پیش شرط های اصلی برای رشد و انکشاف جامعه می باشد اما متاسفانه بیشتر از (4) دهه جنگ و بدبختی در کشور عزیز ما همه جنبه ها را متاثر ساخته که زمینه توسعه و انکشاف تحقیقات علمی نیز از آن مستثنی نمی باشد. ولی باز هم تحولات جدید در کشور ما زمینه پیشرفت در تولید دانش و توسعه تحقیقات علمی بیشتر از پیش توسط محققین مساعد گردیده است. قابل ذکر است که در این اواخر وزارت محترم تحصیلات عالی توجه خاصی را برای تقویت و انکشاف تحقیقات علمی نموده و دست به یک سلسله اقدامات نظیر ایجاد معاونیت های تحقیقات علمی- تحقیقی، تدویر کنفرانس های ملی و بین المللی، تجهیز لابراتوار ها و کتابخانه های پوهنتون، از اینرو معاونیت تحقیقات و مجله علمی پوهنتون البیرونی نظر به امکانات مادی و معنوی اندک توانسته فعالیت های علمی- تحقیقی ذیل را انجام دهد:

 • اخذ مجدد جواز مجله های علمی پوهنتون؛
 • نشر و چاپ معیاری مقالات ملی استادان بعد از تصحیح طبق طرز العمل وزارت محترم تحصیلات عالی؛
 • طی مراحل نشراتی، تصحیح آثار علمی تحقیقی، تألیف و ترجمه استادان؛
 • طی مراحل پروپوزل های تعیین موضوع استادان جهت ترفیع علمی آنها؛
 • ایجاد بورد مشورتی تحقیق، کمیته های اصلی و فرعی تحقیقات علمی در سطح پوهنتون و پوهنحی ها؛
 • امضای تفاهم نامه ها با مرکز تحقیقاتی پوهنتون های داخلی و خارجی؛
 • تدویر کنفرانس های علمی و میتودلوژیکی جهت ارتقای ظرفیت استادان؛
 • طرح ریزی برنامه های علمی و تحقیقی به سطح پوهنتون؛
 • دیتابیس سازی فعالیت های علمی- تحقیقی تمام استادان؛
 • -  تشویق و تقدیر استادان به اساس بیشترین فعالیت های علمی و تحقیقاتی؛
 • تصحیح، رهنمایی و طی مراحل آثار علمی و تحقیقاتی پوهنتون های ولایات ( پنجشیر و پروان )
 • ایجاد توسعه و تحکیم روابط با سکتور های ذیربط از جمله با وزارت خانه های سکتوری؛
 • استخدام افراد مسلکی  همراه با تجهیز دفتر معاونیت تحقیقات علمی،  دفاتر آمریت ها و مدیریت ها و بخش  های تحت اثر؛

اهـــداف

 • تقویت و انکشاف تحقیقات علمی در پوهنتون البیرونی.
 • رشد و انکشاف مهارت­های اعضای کادر علمی بامعیار های منطقوی و جهانی در عرصه تحقیقات علمی؛
 • فراهم ساختن تسهیلات به اعضای کادر علمی پوهنتون البیرونی جهت انجام کار های علمی و تحقیقاتی؛
 • ایجاد روابط علمی و تحقیقاتی با سایرنهاد های تحصیلی داخلی و خارجی؛
 • همکاری همه جانبه در امر معیاری سازی تولید دانش  و تحقیقات علمی؛
 • اعمار تعمیر  یا کمپلکس معیاری تحقیقاتی برای بخش اداری، لابراتواری، کتابخانه و سایر فعالیت های تحقیقاتی پوهنتون؛
 • ایجاد مرکز تحقیقی مجهز برای استادان پوهنحی ها؛
 • طرح و تقویت برنامه های علمی - تحقیقی در پوهنحی های پوهنتون و مبادرت به علم آفرینی نوین؛
 • انکشاف وتوسعه مهارت های مسلکی اعضای کادر علمی دربخش تحقیقات علمی با معیار های منطقوی و جهانی.
 •  شناسایی و تقویت تحقیقات علمی هدفمند، معیاری و مورد نیاز جامعه بشمول تحقیقاتی که جهت ترفیعات علمی استادان انجام می شود؛
 • ارتقای فعالیت های علمی- تحقیقی متناسب با دیپارتمنت های پوهنحی­ها و استحکام ارتباطات وهمکاری موثر مراکز تحقیقاتی با سایر نهاد ها و موسسات ذیربط در سطح ولایت و کشور؛
 • جستجو منابع مالی داخلی و خارجی از طریق عملی سازی تحقیقات علمی(پروژه های) به منظور خود کفای مالی و حمایت از طرح مالی جهت حمایت از فعالیت های علمی و تحقیقاتی محققان و استادان؛
 • ایجاد اصلاحات  و بهبود در پروسه اجرایوی تحقیقات علمی از سطح دیپارتمنت ها الی پوهنتون ؛
 • فراهم سازی تسهیلات استفاده از نتایج تحقیقات علمی از طریق مراکز تحقیقات علمی؛ تألیف، ترجمه و تدویر کنفرانس­های تحقیقی-علمی در سطح پوهنتون و اشتراک نهادهای و مؤسسات ذیربط داخلی و خارجی؛
 • افزایش توانایی های علمی وعملی فارغ التحصیلان پوهنحی­های پوهنتون و انکشاف سطح آگاهی و دانش آنها با توسل به مهارت های تحقیقاتی خصوصاً در مراحل نوشتن مونوگراف، سمینار و پروژه ها؛

 

دیدگاه

معاونیت تحقیقات و مجله علمی پوهنتون البیرونی به عنوان یک بخش مهم  از این نهاد علمی برای ارتقای ظرفیت های علمی- تحقیقی با رعایت نورم های ملی و بین المللی زمینه ساز تولید دانش و خلاقیت های جدید مطابق به نیاز مُدرن جامعه می باشد.

مهم ترین و محوری ترین بخش های دیدگاه معاونیت تحقیقات و مجله علمی پوهنتون البیرونی در زمینه انجام تحقیقات علمی در سطح پوهنتون عبارت اند از :

 •  ارتقای جایگاه فعلی پوهنتون از نظر فعالیت های تحقیقاتی و تغییر پوهنحی ها از حالت صرف تدریس تیوریک به پوهنحی های تحقیقاتی.
 •  سوق به سمت نهادینه سازی و حتمی ساختن انجام تحقیقات علمی به فعالیت دوامدار و مستمر برای اعضای کادر علمی پوهنتون.
 • تثبیت جایگاه مناسب پوهنتون البیرونی در سطح کشور و منطقه در خلق دانش کاربردی و تحقیقات علمی.
 • انکشاف و توسعه پوهنتون در امر دانش محور شدن بوسیله نتایج حاصله از تحقیقات علمی با ایجاد میکانیزم های  ارتباطی با سکتور های مختلف دولتی و خصوصی از رهگذر تحقیقات علمی.

ماموریت

معاونیت تحقیقات و مجله علمی پوهنتون برای نیل به اهداف خود با طراحی و ایجاد بُرد مشورتی تحقیقاتی، کمیته ها و تشکیلات منسجم و تهیه ساز و کار مناسب، ماموریت های زیر را دنبال می نماید:

 • حمایت از انجام انواع طرح های تحقیقی و توسعوی کمی و کیفی تحقیقات در حوزه های علوم اجتماعی و طبیعی؛
 • ایجاد کیمیته ها و تیم های تحقیقات در سطح پوهنتون و پوهنحی ها؛
 • ارزیابی از کارکرد کمیته های تحقیق  پوهنحی ها؛
 • کمک به تولید و انتشار علوم از طریق طی مراحل چاپ کتب، مقالات و مجلات علمی؛
 • برگزاری دوره های آموزشی در زمینه نگارش پایان نامه های دوره تحصیلی و مقالات علمی- تحقیقی؛
 •  برگزاری دوره های آموزشی و سمینار ها برای اعضای کادر علمی جهت بکارگیری از نرم افزار های  رفرینس نویسی (Reference Management Software) و تحلیل و تجزیه داده ها(SPSS, Minitab) ؛
 • آموزش نحوه ارسال و چاب مقالات علمی در ژورنال های بین المللی؛
 • برگزاری کورسهای پروپوزل نویسی برای تحقیق، ترجمه و تألیف؛
 • برگزاری نشست ها، سمینارها و ورکشاپ های مشترک با مراکز تحقیقاتی پوهنتون های دولتی و خصوصی در سطح ولایت و کشور؛
 • ایجاد فرصت های مطالعاتی و شرکت در سمینارها، ورکشاپ ها، سمپوزیم ها و کنفرانس های علمی داخلی و خارجی؛
 • جذب و تأمین اعتبارات لازم برای طرح های تحقیقی و سایر امور پژوهشی؛
 • نظارت و ارزشیابی کلیه امور تحقیقی پوهنتون، اعضای هیات علمی، محققین و کارکنان و محصلان.
 • تحکیم روابط علیم و مسلکی میان اعضای کادر علمی ؛
 • بستریابی و بستر سازی تحقیقات در ساحات مختلف ؛

نقاط قوت

 • همکاری استادان بلند رتبه که اکثر آنها دارای تحصیلات عالی دکتورا و ماستری از داخلی و خارج کشور هستند
 • بورد مشورتی تحقیق و کمیته های مربوط از استادان بلند رتبه که از تجارب بلند تحقیقاتی برخوردار می باشند تشکیل شده است ؛
 • داشتن تشکیلات کافی جهت پیش برد امور محوله ؛
 •   جذب و استخدام افراد مسلکی و متخصص با تجربه در معاونیت تحقیقات علمی، آمریت ها و مدیریت های تحت اثر؛
 • داشتن مجله های در بخش های علوم اجتماعی و علوم طبیعی؛

 

نقاط ضعف ( چالش ها)

 • عدم موجودیت بودجه کافی و امکانات درست در بخش انجام تحقیقات علمی؛
 • عدم موجودیت تجهیزات و امکانات کافی برای فعال سازی مرکز تحقیقاتی مجهز؛
 • عدم موجودیت لابراتوار های کافی و مجهز تحقیقاتی مخصوصا در بخش ساینس؛
 • نبود امکانات مالی برای ایجاد ویب سایت برای مجله های ملی و بین المللی پوهنتون؛

آسیب شناسی تحقیقات علمی در پوهنتون   

تحقیق در پوهنتون البیرونی  با رویکرد کمی و سنتی بودن آن قابلیت پاسخگوی به مشکلات و چالش های امروزه نبوده و هنوز تحقیقات همانند تدریس بخشی از امور ضروری دیپارتمنت های پوهنحی ها نشده است. بااین حال برنامه عملی و جامع برای مسمومیت زدائی تحقیق همانا نهادینه کردن قوانین و برنامه ها با خلق انگیزه و تشویق بگونه رسمی نیاز است. مشکلات و چالشهای تحقیق در پوهنتون البیرونی  شامل موارد ذیل می باشد:

 • چالش تشکیلاتی  تحقیقات علمی از سطح پوهنحی ها الی پوهنتون.
 • چالش نبود زیر ساخت های چون فارم تحقیقاتی و لابراتواری مجهز همراه با پالیسی های واضح و روشن و عملی بخاطر تقویت و انکشاف تحقیقات علمی، جلوگیری از سرقت ادبی( Plagiarism) ، تشویق محققان و بازار محور شدن تحقیقات علمی در کشور.
 • چالش های بودجوی چون منابع تمویلی و حمایت مالی.
 • بازار محور نبودن تحقیقات علمی مخصوصا رساله های علمی که اساتید برای ترفیعات علمی شان می نگارند.
 •  دسترسی اندک اساتید به ژورنال های علمی معتبر بین المللی، سایت ها، کتابخانه های الکترونی مراکز علمی-تحقیقی معتبر.
 • عدم رعایت کامل اصول و معیارهای علمی در تحقیقات و نگارش آثار علمی و عدم وجود یک سیستم منظم مکافات و مجازات واحد در امر تحقیقات علمی.
 • نداشتن تسلط کامل اعضای کادر علمی پوهنتون به شیوه های نوین تحقیق، زبان های تخصصی (بین المللی ) تحقیق و استفاده از نرم افزارهای (انالیز داده ها و ریفرینس نویسی) در بخش تحقیقات علمی.
 • عدم موجودیت میکانزم روشن جهت استفاده درست از نتایج تحقیقات علمی انجام شده بوسیله اساتید در داخل و خارج کشور نظیر تیزیس های ماستری، دکتورا ، رساله و مقالات علمی.
 • عدم دانش محور بودن ادارات، نظام و سیستم اداری، اقتصادی و سیاسی کشور که خود موجب شده است که تقاضا به نتایج تحقیقات علمی پایین باشد پوهنتون البیرونی  مانند دیگر پوهنتون های کشور تا حال نتوانسته یک رابطه عملی علمی- تحقیقی داشته باشد.
 •  رابطه ای منطقی لازم و کافی بین تحقیقResearch/  و انکشاف/Development  در سطح پوهنتون ها و در کل در سطح کلان حکومت و کشور ترسیم نشده است.

بخش دوم

معاونیت با توجه به اهداف و ماموریت خویش، بخش های زیر را به دقت و قوت بیشتر در سال پیش رو دنبال می نماید: الف استراتیژی راهکار مدیریت تغییر در تحقیقات علمی پوهنتون

   اول تدوین پالیسی تحقیقات علمی  پوهنتون با توجه به پالسی و مقره های وزرات تحصیلات عالی و پلان استراتيژیگ پوهنتون

اقدامات اجرائی :

 • نیاز سنجی و مطالعه وضعیت فعلی پوهنحی ها از نظر امکانات و چالش های تحقیقات علمی ؛
 • مطالعه و شرح پالیسی ها و طرزالعمل های تحقیقات علمی تدوین شده از سوی وزارت محترم تحصیلات عالی ؛
 • تهیه پیش نویس اولیه طرح انکشاف و توسعه  تحقیقات علمی پوهنتون و شریک سازی آن به پوهنحی ها؛
 • نهایی سازی و طی مراحل قانونی پالسی تدوین شده از طریق مراجع ذیربط ؛
 • اخبار و فرستادن فارمت تهیه شده پالیسی بعد از تائید شورای علمی پوهنتون به پوهنحی ها و دیپارتمنت ها

دوم ایجاد و تقویت مراکز تحقیقات علمی پوهنتون و پوهنحی ها

اقدامات اجرائی :

 • ایجاد مرکز انسجام تحقیقات علمی در سطح پوهنتون
 • ایجاد مرکز فرعی انسجام تحقیقات علمی در پوهنحی ها در هماهنگی و همکاری با کمیته های تحقیق پوهنحی ها
 • طرح و تصویب لایحه وظایف آمریت تحقیقات علمی و کمیته های تحقیق پوهنحی ها
 • ایجاد بورد تحقیقات علمی برای مشورت جهت انکشاف برنامه های تحقیقاتی، تصویب پلان و پالیسی این اداره
 • تأیید یا رد و اصلاح طرزالعمل‌‏ها و رهنمودهای مربوط به تحقیقات علمی از سوی بورد مشورتی تحقیقات علمی.

 

 

سوم کلسترسازی تحقیقات و ایجاد رابطه با ژورنال های علمی معتبر بین اللملی

اقدامات اجرائی :

 • ایجاد کلستر های تحقیقی مشترک پوهنحی ها از نظر مشابهت و نزدیکی رشته ها، و تدویر نشست ها جهت هماهنگی و مدیریت برنامه های تحقیقاتی.
 • فرصت آفرینی مشترک و فعالیت های گروپی پوهنحی  ها برای دسترسی مؤثر به ژورنال های علمی معتبر بین المللی.
 • ایجاد کنفرانس و سمینار های علمی- تحقیقی برای ارتقای ظرفیت و برنامه های علمی-تحقیقی اعضای کادر علمی پوهنحی ها.
 • تلاش برای ثبت و راجستر مرکز تحقیقات علمی پوهنتون در کنفرانس های علمی داخلی و خارجی.
 •  داشتن تفاهم نامه های علمی- تحقیقی با ژورنال های علمی معتبر جهت نشر و چاب مقالات علمی استادان حاصله از نتایج تحقیقات علمی.
 • ایجاد و فعال نمودن مجله بین المللی پوهنتون

چهارم معیاری سازی و ساختارمند شدن روند اجرای تحقیقات علمی

اقدامات اجرای :

 • متحد الشکل ساختن فعالیت های علمی- تحقیقی بر حسب معیارهای پذیرفته شده علمی.
 • کاهش بروکراسی در روند طی مراحل آثار علمی استادان جهت انجام ترفيعات علمی.
 • تنظیم ساختار تحقیق برای آثار علمی تحقیقی اساتید و نمونه / چک لست پرپوزل  های پیشنهادی.
 • ساختار تحقیق برای مونوگراف ها و نمونه پروپوزل پیشنهادی.
 • روش معیاری و استندرد نگارش و ریفرنس دهی آثار تحقیقی بر اساس روش ( APA) و طرزالعمل نگارش ریاست تحقیق، تالیف و ترچمه وزارت تحصیلات عالی.
 • طرزالعمل جلوگیری از سرقت ادبی در پوهنتون و شیوه مجازات مطابق به قانون ذریعه همکاهنگی با نهاد های بالای.
 • ارایه خدمات مجانی سنجش سرقت ادبی برای استادان از جانب آمریت تحقیقات علمی پوهنتون.

پنجم آموزش و ظرفیت سازی در امور انکشاف تحقیقات علمی

اقدامات اجرای :

 1. برگزاری کورس های روش تحقیق در زمینه های
 • چگونگی شناسایی مشکلات و مسله ها و تعین عنوان تحقیق؛
 • چگونگی نوشتن پروپوزل تحقیق؛
 • فرضیه سازی و طرح سوالات تحقیقی؛
 •  آموزش روش ریفرنس دهی بر حسب روش APA با استفاده از ساف ویر های Endnote  و Mendeley؛
 •  آموزشی نرم افزارهای احصایوی (SAS SPSS, Minitab, ) و غیره نرم افزار های مورد استفاده در تحقیق نظر به اهداف و رشته ی آموزش نوشتن راپور و نتیجه تحقیق؛
 • چگونگی ارسال و چاپ مقاله در ژورنال های معتبر بین المللی؛ 
 • چگونگی سنجش درجه سرقت ادبی  یا Plagiarism ؛
 •  نوشتن پروپوزل های تحقیق، تألیف و ترجمه .
 1.  تدویر ورکشاپ های کار عملی انجام مراحل تحقیق بطور فرضی.
 2.  تدویر کورس های لسان تخصصی( بین المللی).
 3. بررسی و اصلاح مفردات مضمون روش تحقیق در پوهنحی های مختلف و معیاری سازی روند آموزش آن.
 4.  برگزاری ورکشاب های آموزشی در جهت یکسان سازی طی مراحل اسناد ترفيعات علمی- تقریظ نویسی - نظریه های هیت ژوری - ثبت سجل ترفيعات علمی.
 5.  ورکشاب های آموزشی در زمینه روش ها و معیارهای تألیف و ترجمه.
 6.  انجام تحقیق و نشر یک مقاله علمی بین المللی از نتایج حاصله آن در جورنال علمی بین المللی معتبر حداقل طی سه سال یا یک دوره ترفيعات علمی پیش بینی شده در قانون تحصیلات عالی و قرار دادن آن در دوسيه ترفعیات علمی شخص مورد نظر.
 7. آموزش روش تحقیق برای جدید الشمولان به کادر علمی توسط استادان بلند رتبه و با تجربه در هماهنگی با کمیته تحقیق پوهنحی ها.
 8.  باز دید از مراکز علمی تحقیقی پوهنتون ها داخلی و خارجی و انجام پروژه های علمی- تحقیقی مشترک.

ششم تشویق و ترغیب برای نهادینه سازی تحقیقات علمی

اقدامات اجرایی

 • معرفی بهترین محقیق سال پوهنحی ها و اعطای جوایز مادی و معنوی در سطح پوهنتون و وزارت تحصلات عالی.
 •  معرفی مونوگراف؛ پروژه و سمینار سال و اعطای جوایز مادی و معنوی برای فارغ التحصیلان.
 •  معرفي بهترین  اثر تحقیقی-کاربردی و عملی اکتشافی.
 • معرفی بهترین پروپوزل تحقیقی، تألیف و ترجمه اعضای کادر علمی پوهنحی ها.
 •  شریک ساختن نتایج تحقیقات انجام شده از طریق رسانه های جمعی به مردم و دولت و آشنایی عام جامعه به اهمیت نتایج تحقیقات علمی پوهنحی های پوهنتون درجهت انكشاف و تغییر.
 • خلق انگیزه به متشبثین، تجار و سرمایه گذارن، انجوها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی در جهت حضور در محافل دفاع از سمینار؛ پروژه  منوگراف ها و رساله های علمی و نهایتا هدایت به سمت دانش محور شدن امور متشبثين و مدیریت نهاد های دولتی و خصوصی.
 • اصلاح نصاب های درسی و اختصاص حداقل یک کریدت هر مضمون به کار های عملی و تحقیقی محصلان برای مضامین اختصاصی رشته مربوطه با توجه به طرزالعمل ها روشن .
 •  محور قرار گرفتن تحقیقات علمی در جلسات ماهوار دیپارتمنت ها و شورای های علمی پوهنحی ها و پوهنتون.
 • نام گذاری یک سال جدید تحصیلی بنام سال انکشاف و تقویت تحقیقات علمی.
 • برگزاری سمینار در جهت شناسایی مشکلات و راه حل های پیشنهادی برای انکشاف تحقیقات علمی پوهنتون.

هفتم جستجوی  منابع مالی و بودجوی

اقدامات اجرایی :

 •  پیشنهاد برای اختصاص کود بودجوی مشخص از طرف پوهنتون به وزارت تحیصلات عالی - وزارت مالیه جهت انجام فعالیت های تحقیقاتی پوهنتون.
 • تشویق اعضای کادر علمی پوهنحی های به ارایه پروپوزل های تحقیقی کاربردی برای جذب کمک ها از مؤسسات ملی و بین المللی جهت تمويل برنامه تحقیقات علمی در طی سال های آینده. 
 • پشنهاد برای جذب منابع مالی وزارت خانه های سکتوری به تمویل پروژه های تحقیقی و اشتراک آنها در کنفرانس های سالانه جهت دریافت نتایج کاربردی به  غرض رشد سکتور مربوطه.
 • جستجوی منابع تمويل کننده تحقيقات علمی از جانب مراکز تولیدی، صنعتی، زراعتی ، اجتماعی و فرهنگی سکتور خصوصی بر حسب نیاز آن سکتور به نتایج تحقیقات.
 • جستجوی منابع تمویل کننده پروزه های تحقیقات علمی از طریق ایجاد مراکز خدمات زراعتی، تولیدی و صنعتی در چارچوب پوهنتون مطابق طرزالعمل و لوایح وزارت تحصیلات عالی.