تقرر محترم پوهنمل شفیع الله مصلح و محترم پوهنیار مشتاق حقیار بحیث معاونین پوهنتون البیرونی از سوی رئیس پوهنتون البیرونی

islam_admin
چهارشنبه ۱۴۰۱/۴/۸ - ۱۵:۳۲
خبر تازه

ام روز چهار شنبه ۲۹- ۴- ۱۴۰۱ محفلی بمناسبت تقرر؛ محترم پوهنمل شفیع الله مصلح  معاون امور علمی، محترم پوهنیار مشتاق حقیار و محترم پوهنیار صبغت الله جلیلی بحیث رئیس پوهنحی شرعیات  از سوی محترم پوهندوی  دکتور احسان الحق نیازی رئیس پوهنتون البیرونی در بست های  دوم معرفی شده اند.

دراین محفل  محترم پوهندوی  دکتور احسان الحق نیازی رئیس پوهنتون البیرونی، محترم پوهنیار امیرزاده همت  معاون مالی و اداری و روسای پوهنحئی ها اشتراک ورزیده بودند.

در اخیر  برنامه بعداز دعائیه خیر حضار تبریکات و تمنیات نیک خود را برای کادر  های جدید التقرر ابراز نمودند و موفقعیت برایشان از بارگاه   الهی  استدعا نمود