قابل توجه‌ی شرکت‌ها و افراد علاقمند و واجد شرایط

islam_admin
داوطلبی

Publish Date

Closing Date

Location پوهنتون البیرونی، حصه اول کوهستان ، ولایت کاپیسا

ریاست پوهنتون البیرونی در نظر دارد، که دیوار احاطه پوهنتون را به شکل پخته و اساسی مطابق به پلان و احجام کاری ترتیب شده عمار نماید و در اعلان قراد داده است.

بنابراین، شرکت‌های که دارنده‌ی جواز معتبر بوده و خواهش قرار داد را داشته باشند در خواست‌های خویش را بعداز اخذ احکام مقام محترم ریاست پوهنتون به مدیریت عمومی تهیه وتدارکات تسلیم نموده و شرطنامه را اخذ و ملاحظه کرده، بعداز سپری شده 21 روز از تاریخ نشر جریده جهت داوطلبی حاضر باشند. البته، تضمین به شکل گرانتی بانکی اخذ می گردد