به صفحه پوهنتون البیرونی خوش آمدید!

خواننده گرامی،

به صفحه  پوهنتون البیرونی خوش آمدید.

پوهنتون البیرونی در سال ۱۳۷۷ هجری شمسی تاسیس و  از ان زمان تا حالا با تولید علم و دانش از راه تحقیق و پژوهش، انتقال دانش از راه آموزش افراد و کاربردی ساختن دانش از راه اشتغال پوهنتون در فعالیتهای سکتورهای عمومی و خصوصی جهت ایجاد یک جامعۀ مرفه و متعهد آمادۀ خدمتگزاری برای همگان میباشد.

برای تحقق رسالت فوق، پوهنتون البیرونی ظرفیتها انکشاف موسسوی پوهنځی های خود را به ۹ پوهنځی بلند برده و نسبتا این پوهنځی ها امکانات مناسبی را در اختیار دارد، کمپس جدید، ساختمانهای زیبا و مدرن برای چهار پوهنځی ، لابراتوار های پیشرفته برای پوهنحی ها انجینریُ، ژورنالیزم و خقوقُ، کتابخانه ها، مرکز تکنالوژي معلوماتی، صنوف درسی مجهز و مهمتر از همه استادان متعهد  به پوهنتون ما برتری میبخشد.

استادان و کارمندان پوهنتون البیرونی به عنوان یک ستاد متشکل و بزرگ پیوسته تلاش میورزند تا برای محصلان محیط آموزشی خوب، برای افراد و نهاد های همکار خدمات مناسب و برای جامعه و محیط دستآوردهای علمی لازم را به بهترین وجه ارایه نمایند. این امر زمانی ممکن است که مردم شریف و مراجعین محترم با پوهنتون البیرونی آشنایی کامل حاصل نمایند و فرصت ابراز نظر را پیدا کنند.

صفحۀ انترنتی حاضر دریچه یی  است به سوی پوهنتون البیرونی که شما را با منابع، تشکیلات، امکانات و دستآوردهای این نهاد آشنا میسازد. ما از همه خواننده گان محترم دعوت مینماییم تا وارد این سایت شده، با ما ارتباط برقرار نمایند، همچنان متمنی هستیم تا با ارسال نظریات، انتقادات و پیشنهادات سالم و سازنده خویش ما را در غنامندی بیشتر این سایت و تبدیل پوهنتون  البیرونی به پوهنتون برتر در سطح ملی و منطقه یاری نمایند.

 

مفتی وقایت الله " وقار حنفی "

رئیس پوهنتون البیرونی

chancellor@au.edu.af

info@au.edu.af

 Tel: +93 748844842