معرفی پوهنځی طب

زنده گینامه پوهندوی دوکتور نجیب الله شفق رئیس پوهنحی طب                       

محترم پوهندوی دوکتور نجیب الله شفق فرزند غلام محی الدین در سال 1352 هــ ش در مرکز ولایت میدان وردک تولد گردیده، در سال 1359 هــ ش  شامل لیسه چهار قعله چهار دهی شهر کابل  و در سال 1367 هـ ش از صنف نهم فارغ التحصیل گردیده است. نامبرده دوره ی ثانوی را در لیسه عالی ابن سینا کابل خواند و در سال 1369 هـ ش به

به درجه اعلی دوره ثانوی را به اتمام رسانیده و در سال 1373 هـ ش بعد از سپری نمودن کانکور شامل پوهنحی طب پوهنتون طبی کابل گردیده است و در سال 1379 هـ ش از پوهنحی طب به درجه کادری فارغ التحصیل گردیده است. و در سال 1380 هـ ش شامل پروگرام تخصص در رشته جراحی اورتوپیدی گردیده و در سال 1385 هـ ش بعد از سپری نمودن امتحان رقابت جهت ادامه تحصیل به کشور جاپان اعزام شد و در سال 1390 هـ ش سند دکتورای خویش را از پوهنتون شهر اوساکای جاپان در اورتوپیدی ساینس بدست آورده است، بعداز ختم دوره تحصیلی دو باره جهت خدمت به وطن برگشت نموده  و در سال 1391 هـ ش شامل کادر علمی دیپارتمنت جراحی بخش اورتوپیدی پوهنحی طب پوهنتون البیرونی شده که در سال 1398 هـ ش بنابر لزوم دید مقامات تا الحال به صفت رئیس پوهنحی طب ایفای وظیفه مینماید و رتبه علمی نامبرده پوهندوی و کاندید رتبه علمی پوهنوالی نیز میباشد.

تاریخچه پوهنحی طب پوهنتون البیرونی

پوهنحی طب پوهنتون البیرونی یکی از پوهنحی های است،­که در سال 1377 هــ ش توام با ایجاد پوهنتون البیرونی در چوکات این پوهنتون ایجاد گردی،که یکی از پوهنحی های معتبر و مطرح در سطح کشور بوده و برای سکتور طب کادر و متخصص تربیه مینماید، تا آنها در راستای انکشاف و ترقی کشور خدمات شایسته و بایسته را در بخش صحت به هم وطننان خویش انجام دهند. امورات تدریسی، اداری و کار های علمی این پوهنحی از ابتدای تاسیس خصوصآ در جریان جنگ های داخلی، توسط استادان کمکی پوهنتون محترم طبی و سایر پوهنتون های کشور به پیش برده می شد. در سال 1386 هـ ش در اثر یک تفاهم نامه چهار جانبه بین پوهنتون البیرونی، پوهنتون محترم علوم طبی کابل، وزارت تحصیلات عالی و ولایت کاپیسا به امضاء رسید که طی این تفاهمنامه بمدت هفت سال پوهنتون محترم علوم طبی کابل در امور تدریس، کار های علمی در شفاخانه و سایر امورات این پوهنحی را کمک و همکاری نموده است که این همکاری تا به سال 1393 ادامه داشته است. بعد از آن، این پوهنحی توانسته است،که تا بحال به تعداد ۲۴ نفر استاد را جذب و شفاخانه کادری خویش را نیز فعال نماید. تعداد کثیری از اساتید این پوهنحی داری تحصیلات عالی ماستری، دکترا و یا تخصص در رشته مربوطه میباشد و تعداد دیگری از اساتید جهت فراگیری تحصیلات عالی ماستری و دکترا عازم کشور های خارج میباشد.

پوهنحی طب البیرونی تا الحال به تعداد مجمومی 534 نفر را در چهارده دوره تحصیلی، فارغ التحصیل نموده است که از آن جمله 451 تن ذکور و 83 تن آن اناث می باشد.

پوهنحی طب البیرونی فعلا به تعداد 667 محصل مصروف تحصیل بوده که از آن جمله به تعداد 551 تن ذکور و 116 تن آن را طبقه اناث تشکیل میدهد.

دید گاه vision

پوهنحی طب البیرونی یک نهاد مناسب علمی و اکادمیک به سطح ملی و بین المللی زمینه ساز تحصیلات عالی با کیفیت در بخش طب و مطابق نیاز جامعه افغانستان فعالیت نموده، منحیث یک نهاد علمی در سطح کشور و منطقه شناخته شده است.

ماموریت Mission

پوهنحی طب البیرونی متعهد به ارایه خدمات آموزشی و تحقیقاتی مطابق نیاز جامعه امروزی افغانستان، تربیه کادر های مسلکی و متخصص در بخش طب به جامعه بوده، در راستای ارتقاء ظرفیت دانش مسلکی (تیوری، علمی، تحقیقی و مدیریتی) دانشجویان به کشور سهم خود را به صورت همه جانبه ادا می نمایند.

ارزش ها Values

- پابندی به اساسات دین مقدس اسلام، قوانین نافذه ی کشور و احترام به ارزش های ملی.

- نو آوری و ابتکار در امور علمی.

- شفافیت و پا سخگویی.

- احترام به تمامی ارزش های مذهبی، نژادی، قومی و منطقه یی.

- رعایت توازن و بیطرفی، برابری، عدالت و صداقت.

روسای که تا همین اکنون درین پوهنحی مصدر خدمت شده اند:

1- پوهنمل دوکتور ضیا الرحمن روئین فرزند میر سید شاه از سال 1383-1390 درجه تحصیل  (دکترا)

2- پوهندوی دکتور محمد اکبر فیاض فرزند محمد اکبر 1390-1398 درجه تحصیل (ماستر)

3- پوهندوی دوکتور نجیب الله شفق فرزند غلام محی الدین از سال 1398-1401 درجه تحصیل (دکترا)

برای معلومات بیشتر بالای لینک های ذیل کلیک نماید...

معرفی و تاریخچه پوهنحی طب 

زنده گینامه پوهندوی دوکتور نجیب الله شفق رئیس پوهنحی طب