داوطلبیAll tenders

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۹ - ۹:۳۵ پوهنتون البیرونی، حصه اول کوهستان ، ولایت کاپیسا
Background image

عنوان: اعلان دعوت به داوطلبی تیل، روغنیات، گاز مایع و کانتین پوهنتون البیرونی

ریاست پوهنتون البیرونی در نظر دارد، که تیل، روغنیات و گاز مایع مورد ضرورت سال ۱۴۰۳ خویش را و همچنان کانتین به قرارداد می سپارد. بنابراین، شرکت‌های که دارنده‌ی جواز معتبر طبی بوده و خواهش قرار داد را داشته باشند در خواست‌های خویش را بعداز اخذ احکام مقام محترم ریاست پوهنتون به مدیریت عمومی تهیه وتدارکات تسلیم نموده و شرطنامه را اخذ و ملاحظه کرده، بعداز سپری شدن ۲۱ روز از تاریخ نشر جریده، جهت داوطلبی

. . .
یکشنبه ۱۴۰۲/۸/۷ - ۱۳:۵۴ پوهنتون البیرونی، حصه اول کوهستان ، ولایت کاپیسا
Background image

عنوان: اعلان دعوت به داوطلبی ادویه و لوازم طبی شفاخانه کادری پوهنتون البیرونی

ریاست پوهنتون البیرونی در نظر دارد، که ادویه جات و لوازم طبی مورد ضرورت سال 1402 شفاخانه کادری خویش را قرارداد نماید .

بنابراین، شرکت‌های که دارنده‌ی جواز معتبر طبی بوده و خواهش قرار

. . .

RecentShow all

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۹ - ۹:۳۵ پوهنتون البیرونی، حصه اول کوهستان ، ولایت کاپیسا
Background image

عنوان: اعلان دعوت به داوطلبی تیل، روغنیات، گاز مایع و کانتین پوهنتون البیرونی

ریاست پوهنتون البیرونی در نظر دارد، که تیل، روغنیات و گاز مایع مورد ضرورت سال ۱۴۰۳ خویش را و همچنان کانتین به قرارداد می سپارد. بنابراین، شرکت‌های که دارنده‌ی جواز معتبر طبی بوده و

. . .
یکشنبه ۱۴۰۲/۸/۷ - ۱۳:۵۴ پوهنتون البیرونی، حصه اول کوهستان ، ولایت کاپیسا
Background image

عنوان: اعلان دعوت به داوطلبی ادویه و لوازم طبی شفاخانه کادری پوهنتون البیرونی

ریاست پوهنتون البیرونی در نظر دارد، که ادویه جات و لوازم طبی مورد ضرورت سال 1402 شفاخانه کادری خویش را قرارداد نماید .

بنابراین، شرکت‌های که دارنده‌ی جواز معتبر طبی بوده و خواهش قرار

. . .
چهارشنبه ۱۴۰۲/۷/۱۲ - ۱۳:۵ پوهنتون البیرونی، حصه اول کوهستان ، ولایت کاپیسا
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه دو باب حوض

عنوان: اعلان دعوت به دواطلبی پروژه دو باب حوض

ریاست پوهنتون البیرونی در نظر دارد، که دو باب حوض را به شکل پخته و اساسی مطابق به نقشه، پلان و احجام کاری ترتیب شده اعمار نماید و در اعلان

. . .