معرفی پوهنحی زراعت

پوهنحی  زراعت در سال ۱۳۷۸ با داشتن دو دیپارتمنت، علوم نباتی و علوم حیوانی، درچوکات دانشگاه البیرونی تاسیس شد. بر اساس نیاز سنجی انجام یافته، درسال ۱۳۹۲ دیپارتمنت هارتیکلچر نیز در چوکات این دانشکده  ایجاد گردید. اکنون این دانشکده  دارای ۲۵ تن کادر علمی است. این دانشکده ظرفیت پذیرش سالانه 150 دانشجو را، از سراسر افغانستان، در مقطع لسانس دارا می­باشد. درسال ۱۳۹۸ جشن پانزدهمین دور فارغان این دانشکده برگزار گردید.

این دانشکده  از بدو تاسیس، همیشه زمینه ساز هماهنگی با ادارات ذیربط بوده و در این راستا دست آورد های چشمگیر نیز داشته و توانسته است همکاری های موئسسات و پروژه های دولتی و غیر دولتی را جلب و از آن در ارتقای کمی و کیفی بهره برداری همه­جانبه نماید. ایجاد فارم های تحقیقاتی با غرس ۱۰۰۰ اصله نهال در باغ انگور، ایجاد یک جریب باغ بادام، یک جریب باغ شفتالو، یک جریب باغ زردآلو، شش جریب فارم جنگلات، اعمار ورکشاپ ماشین آلات، ایجاد گلخانه ها، حفر یک حلقه چاه عمیق، ساخت ذخیره آب به ظرفیت ۵۰۰ متر مکعب، نصب یک پمپ آفتابی جهت آبیاری فارم ها، خریداری کیت های تست خاک، ایجاد سردخانه کوچک زیرزمینی و اعماردیوار شرقی دانشگاه از دست آورد های است که این دانشکده  تا کنون، با جلب کمک های بیرونی، به آن نایل گردیده است. در حال حاضر پروژه ملی باغداری و مالداری (NHLP) وزارت زراعت آبیاری و مالداری طی یک تفاهم نامه، مصروف فعالیت های تحقیقاتی و تولیدی در چارچوب فارم تحقیقاتی می باشد. همچنان با همکاری ریاست زراعت ولایت کاپیسا، در سال ۱۳۹۸، یک پلات آزمایشی زعفران نیز در فارم تحقیقاتی این دانشکده  ایجاد گردید.

در بهار سال مالی ۱۳۹۹ به مساحت یک جریب پلات های تحقیقاتی گیاه داروئی هنگ (انغوزه) ایجاد گردید. در تابستان سال ۱۳۹۹ تفاهم نامه همکاری های دوجانبه با اداره انکشاف زون پایتخت امضا گردید که اهداف آنرا  توسعه فارم تحقیقاتی، ایجاد قوریه جات، اعمار جاده های فرعی، سرسبزی، فراهم سازی زمینه های فعالیت های عملی و تحقیقاتی برای اعضای کادر علمی و دانشجویان تشکیل می­دهد. باز سازی سه باب گلخانه؛ ایجاد محوطه برای فارم تحقیقاتی، توسعه پروژه های تحقیقاتی استادان و دانشجویان؛ بکار گیری کوریکولم جدید که طی ورکشاب "یک ملت یک کوریکولم" تهیه گردیده است، از اهداف کوتاه مدت این دانشکده می­باشد.

دیدگاه

ارتقای دانشکده  زراعت به یک مرکز شناخته شده به سطح کشور و منطقه در عرصه­ی تربیه کادرهای متخصص که اسناد تحصیلی آن در سطح کشور های منطقه و جهان از اعتبار اکادمیک برخوردار باشد.

ماموریت

تربیه­ی کادرهای متخصص طبق نیاز جامعه که بتوانند در انکشاف سکتور زراعت، به خصوص بهبود امنیت و مصئونیت غذائی در کشور، و همچنان افزایش کمی وکیفی محصولات صادراتی نقش موثر ایفا نموده و در نتیجه در راستای انکشاف اقتصادی و رفاه اجتماعی کشور کار و فعالیت نمایند.

ارزش­های اساسی

 • تلاش و استفاده اعظمی از امکانات دست داشته.
 • شفافیت در امر مدیریت و حساب دهی.
 • تلاش، خلاقیت و ابتکار در پروسه یاد دهی و یاد گیری.
 • مشارکت و عدم تمرکز گرایی.
 • تلاش مستمر برای بهبود کیفیت و انکشاف برنامه­های موثر آموزشی و تحقیقاتی.

اهداف استراتیژیک

 • تلاش مستمر جهت فراهم­ آوری زمینه های تحصیلی با کیفیت و معیاری با توجه به نیازمندی جامعه و تقاضای بازار کار.
 • تلاش برای بلند بردن کیفیت و اعتبار اکادمیک دانشکده به سطح جهانی تا اسناد تحصیلی فارغان این نهاد در سایر کشورها از اعتبار اکادمیک، به خصوص در عرصه ادامه تحصیلات عالی، برخوردار گردد.
 • تلاش برای تامین ارتباطات، از جمله امضای توامیت­ها و تفاهم نامه ها با سایر نهادهای اکادمیک ملی و بین المللی جهت بهبود کیفیت روند تدریسی و تحقیقاتی.
 • تلاش برای استفاده اعظمی از فرصت­های فراهم شده جهت ارتقای ظرفیت کادر علمی و اداری.

برنامه­های مدیریتی

 • درک نیازمندی­ها اکادمیک و اداری، تلاش برای برآورده ساختن آن­ها و رسیده­گی به مشکلات و چالش­ها.
 • مبارزه با فساد اداری، انواع تعصب و بی عدالتی.
 • نماینده­گی مؤثر و فعال از دانشگاه البیرونی نزد سایر نهادهای اکادمیک ملی و بین المللی.
 • ایجاد فضای مناسب، حسنه و سازنده میان همکاران و انجام کارها به­صورت گروهی و هماهنگ.
 • رسیده­گی به­موقع به شکایات مراجعین، دانشجویان، کارکنان، کارمندان واستادان.
 • ایجاد انگیزه برای استادان، دانشجویان و کارمندان جهت سخت کوشی، نوآوری، مسوولیت پذیری و انجام صادقانه و شفاف وظایف.
 • تمرکز زدائی و تفویض صلاحیت به کمیته ها، معاونیت دانشکده، دیپارتمنت­ها، مدیریت تدریسی، مدیریت اجرائیه و مدیریت فارم تحقیقاتی جهت انجام به موقع کارها.
 • نظارت دوامدار از فعالیت های اکادمیک و اداری، پی­گیری قضایا و رسیدگی به اخلال گری های احتمالی بر مبنای مفاد لایحه­ی نظم و دسپلین و ایجاد فضای امن آموزشی برای تمام دانشجویان.