نورمحمد درویش معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی از دانشگاه البیرونی دیدن نمود

islam_admin
شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ - ۱۵:۱۷
معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی
 هیئت عالی رتبه‌ی وزارت تحصیلات عالی به ریاست محترم نورمحمد درویش معین مالی و اداری این وزارت، که شامل عده‌یی از روسای مرکزی وزارت و نماینده‌‌ی معاونیت اول مقام عالی ریاست جمهوری بود، از دانشگاه البیرونی دیدن نمودن و ضمن تدویر جلسه‌ی مشترک کاری با رئیس، معاونین و رهبری این دانشگاه، مشکلات زیربنایی و و تجهیزاتی موجود در دانشگاه البیرونی را از نزدیک بررسی نموده و در قبال رسیدگی به مشکلات و تحقق پروژه‌های اولویت‌بندی شده از سوی دانشگاه البیرونی، وعده‌ی همکاری همه جانبه سپردند.
در این سفر مهم کاری، معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی را رئیس تفتیش داخلی، رئیس اداری و زیربنا، رئیس تدارکات و سخنگوی وزارت تحصیلات عالی و همچنان نماینده‌ی مقام معاونیت اول ریاست جمهوری همراهی می‌نمودند.