قابل توجه‌ی شرکت‌ها و افراد علاقمند و واجد شرایط

islam_admin
قرار داد نان خشک

Publish Date

Closing Date

Location تالار مقام ولایت کاپیسا
ریاست دانشگاه البیرونی برای بار سوم دو قلم جنس مورد نیاز خود برای سال مالی ۱۴٠٠ را که شامل (نان خشک و روت) مصرف لیلیه و شفاخانه کادری این دانشگاه می‌باشد به اعلان مجدد سپرده است. بنابراین، شرکت‌های که دارنده‌ی جواز معتبر بوده و خواهش قرار داد را داشته باشند در خواست‌های خویش را بعداز اخذ احکام مقام محترم ریاست دانشگاه به مدیریت عمومی تهیه وتدارکات تسلیم نموده و شرطنامه را اخذ و ملاحظه کرده، بعداز سپری شده ۱۴ روز از تاریخ نشر جریده جهت داوطلبی حاضر باشند. البته، تضمین به شکل گرانتی بانک اخذ می گردد.
یادداشت: به تاریخ ۶-۱۲-۱۳۹۹ داوطلبی در تالار مقام ولایت کاپیسا برگزار خواهد شد.

Documents

دانلودفایل قرار داد نان خشک