همه بست های خالی

جمعه ۱۴۰۱/۸/۱۳ - ۲۰:۳۳

حصه اول کوهنستان ولاست کاپیسا

Background image

اعلان بست کادری پوهنتون البیرونی

پوهنتون البیرونی برای بار دوم درسال ۱۴۴۴ هـ ق در رشته ذيل به سويه داکتر و ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد. پوهنځی: زراعت و (مالداری) ديپارتمنت اگرانومی (علوم نباتی) (۱) بست. متقاضيان . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۷/۵ - ۱۳:۴۹

پوهنتون البیرونی، حصه اول کوهستان ، ولایت کاپیسا

Background image

اعلان کاریابی شفاخانه کادری پوهنتون البیرونی

پوهنتون البیرونی در سال ۱۴۴۴ هـ ق بخاطر جذب افراد واجد شرایط  به سويه دوکتور متخصص و کارمندان اداری (۱۱) بست جديد ضرورت دارد.

         شفاخانه کادری:  

                          . . .

دوشنبه ۱۴۰۱/۶/۲۸ - ۱۱:۱۴

پوهنتون البیرونی، حصه اول کوهستان ، ولایت کاپیسا

Background image

اعلان بست های کادر علمی پوهنتون البیرونی!

پوهنتون البیرونی برای بار(اول) در سال ۱۴۴۴ هـ ق در رشته های ذيل به سويه دوکتور و یا ماستربه کادر های علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنځی: زبان وادبیات ديپارتمنت دری (۳) بست.

متقاضيان از . . .

دوشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۴ - ۹:۵۶

پوهنتون البیرونی، حصه اول کوهستان ، ولایت کاپیسا

Background image

اعلان کادری علمی پوهنتون البیرونی

پوهنتون البیرونی برای بار دوم در سال ۱۴۴۴ هـ ق در رشته ذيل به سويه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد.
پوهنځی: اقتصاد 
ديپارتمنت:  امورمالی وبانکی (۱) بست.
متقاضيان از . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۵/۳۰ - ۱۲:۴۷

پوهنتون البیرونی، حصه اول کوهستان ، ولایت کاپیسا

Background image

اعلان بست های کادر علمی پوهنتون البيروني !

پوهنتون البيروني برای بار اول در سال ۱۴۴۴ هـ ق در رشته های ذيل به سويه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادر های علمي جديد ضرورت دا
پوهنځی انجنیری
ديپارتمنت سیول (۲) بست برای بار اول.
ديپارتمن . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۴/۲۸ - ۱۴:۱۵

پوهنتون البیرونی، حصه اول کوهستان ، ولایت کاپیسا

Background image

اعلان کادرعلمی پوهنتون البیرونی!

پوهنتون البیرونی در سال ۱۴۴۳ هـ ق برای بار دوم در رشته های ذيل به سويه دوکتور، ماستر(MD) به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنځی: طب

   دیپارتمنت داخله     (۱) بست

   متقاضيان ازتاريخ . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۴/۲۸ - ۱۳:۵۵

پوهنتون البیرونی، حصه اول کوهستان ، ولایت کاپیسا

Background image

اعلان کادرعلمی پوهنتون البیرونی!

پوهنتون البیرونی در سال ۱۴۴۳ هـ ق برای بار اول در رشته های ذيل به سويه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنځی: شرعیات:

دیپارتمنت ثقافت اسلامی بخش ذکور (۷) بست

 د . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۴/۲۸ - ۱۳:۱۶

پوهنتون البیرونی، حصه اول کوهستان ، ولایت کاپیسا

Background image

اعلان کادرعلمی پوهنتون البیرونی!

پوهنتون البیرونی در سال ۱۴۴۳ هـ ق برای بار اول در رشته های ذيل به سويه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنځی: حقوق.

   دیپارتمنت قضا و څارنوالی (۲) بست.

   . . .

دوشنبه ۱۴۰۱/۴/۶ - ۱۲:۲۲

پوهنتون البیرونی

Background image

اعلان کادرعلمی پوهنتون البیرونی!

پوهنتون البیرونی در سال ۱۴۰۱ برای بار اول در رشته ای ذيل به سويه داکتر، ماستر  به کادر علمي جديد ضرورت دارد. 

پوهنحی: تعلیم وتربیه

دیپارتمنت ریاضی               یک بست         

متقاض . . .

Pagination