جمعه ۱۴۰۱/۸/۱۳ - ۲۰:۳۳

حصه اول کوهنستان ولاست کاپیسا

Background image

اعلان بست کادری پوهنتون البیرونی

پوهنتون البیرونی برای بار دوم درسال ۱۴۴۴ هـ ق در رشته ذيل به سويه داکتر و ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد. پوهنځی: زراعت و (مالداری) ديپارتمنت اگرانومی (علوم نباتی) (۱) بست. متقاضيان . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۷/۵ - ۱۳:۴۹

پوهنتون البیرونی، حصه اول کوهستان ، ولایت کاپیسا

Background image

اعلان کاریابی شفاخانه کادری پوهنتون البیرونی

پوهنتون البیرونی در سال ۱۴۴۴ هـ ق بخاطر جذب افراد واجد شرایط  به سويه دوکتور متخصص و کارمندان اداری (۱۱) بست جديد ضرورت دارد.

         شفاخانه کادری:  

                          . . .

دوشنبه ۱۴۰۱/۶/۲۸ - ۱۱:۱۴

پوهنتون البیرونی، حصه اول کوهستان ، ولایت کاپیسا

Background image

اعلان بست های کادر علمی پوهنتون البیرونی!

پوهنتون البیرونی برای بار(اول) در سال ۱۴۴۴ هـ ق در رشته های ذيل به سويه دوکتور و یا ماستربه کادر های علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنځی: زبان وادبیات ديپارتمنت دری (۳) بست.

متقاضيان از . . .

دوشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۴ - ۹:۵۶

پوهنتون البیرونی، حصه اول کوهستان ، ولایت کاپیسا

Background image

اعلان کادری علمی پوهنتون البیرونی

پوهنتون البیرونی برای بار دوم در سال ۱۴۴۴ هـ ق در رشته ذيل به سويه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد.
پوهنځی: اقتصاد 
ديپارتمنت:  امورمالی وبانکی (۱) بست.
متقاضيان از . . .