پلان انکشافی مرکز تکنالوژی معلوماتی

بحث آموزش الکترونیکی کلمه (E-learning) است که با انواع نام‌های آموزش الکترونیکی (E-education) و یا دانشگاه مجازی (Virtual University) و یا با نام آموزش مجازی (Virtual Learning) نیز شناخته می‌شود در طول سال ‌های اخیر به‌عنوان یکی از کاربردهای مهم تکنالوژي معلوماتی  در جهان مطرح بوده است و اصل در آن بر آموزش به‌ صورت الکترونیکی و با استفاده از بسترهای الکترونیکی و کمپیوتری استوار بوده و در آن استاد و دانشجو به ‌صورت فیزیکی و همزمان در یک صنف درس حضور ندارند و محتوای آموزشی با استفاده از روش‌های الکترونیکی (مانند;  فایل صوتی، ویدئو، ارتباط انترنتی و تلفنی و ) به حضور دانشجویان می‌رسد.

از ویژه گی های آموزش به صورت الکترونیکی میتوان به صورت خلاصه بیان نمود.

 • ایجاد صنف مجهیز بخاطر تدریس الکترونیکی از راه دور
 • ایجاد کورس های کمپیوتر آنلاین برای دانشجویان واستادان
 • ایجاد کورس های انگلیسی آنلاین برای دانشجویان وکارمندان اداری
 • نداشتن محدودیت مکانی
 • نداشتن محدودیت‌های زمانی
 • محدود نبودن ظرفیت پذیرش
 • در نظر گرفتن استعدادهای فردی
 • گسترش فرهنگ یادگیری مستقل
 • استفاده از استادان مجرب در حوزه‌های گسترده‌ تر(جغرافیای و تعداد دانشجویان)
 • امکان تطبیق تمرینات در صنوف ‌ها و مشاوره با نیازهای فردی(دانشجو محوری)
 • انعطاف‌پذیری در اصلاح و تغییر محتوا
 • افزایش سرعت آموزش
 • افزایش کیفیت ارائه‌ دروس (به دلیل ارائه‌ دروس به‌صورت چندرسانه‌ای)
 • کاهش زمان رفت‌وآمد
 • دسترسی آسان به اساتید و دانشجویان

بنابر این پوهنتون البیرونی که یک نهاد معتبرعلمی میباشد و می کوشد تا در قسمت آموزش الکترونیکی برای استادان و محصلان صنف های آموزش الکترونیکی را جهت ایجاد ارتقا ظرفیت و ایجاد کیفیت در تحصیل از راه دور را برای استادان و محصلان عملی سازد.

پوهنتون البیرونی تلاش دارد تا برای ایجاد کیفیت در تحصیل از راه دور اقدامات ذیل صورت گیرد.

 • ایجاد سه صنف آنلاین که به شکل معیاری آماده شده پوهنتون البیرونی می کوشد تا استاتید داخلی و استاتید خارجی تشویق نماید.....
 • ایجاد نمودن بیشتر صنف های الکترونیکی برای دیپارتمنت های که در آن آموزش از راه صورت گیرد.
 • Record لکچر نوت و ذخیره سازی آن در سی دی  و سرور مربوطه  بخاطر دسترسی محصلین به آن.
 • ممد درسی معرفی می گردد و محصلین می توانند از راه دور تحصیل را فرا گیر شوند.

منابع آنلاین:

کتابخانه مجازی

کتابخانه الکترونیکی یکی از منابع ارزان و دسترسی آسان برای دانشجویان در ساحه تکنالوژي  معلوماتی در عصر کنونی پنداشته می شود، این دسترسی از طریق منابع معتبر برای کابران می باشد.

کتابخانه الکترونیکی دسترسی به دانشجویان و استادان یک منبع بهتر بوده و آنها جهت سهولت به مراجع تحقیقاتی نزدیک می سازد.  تا بتوانند تحقیقاتی خود را در تمام عرصه ها ی به وجه احسن انجام داده  دهند.

 بطور کامل به کتابهای متنی تحقیقاتی و جریده های مختلف در رشته های ساینس و انجنیری و همچنان به مطالب علوم اجتماعی و بشری فراهم ساخته است. از جمله میتوان گفت مرکز معلومات افغانستان یا

href=https://acku.edu.af