اعلان بست کادری پوهنتون البیرونی

islam_admin
جمعه ۱۴۰۱/۸/۱۳ - ۲۰:۳۳
بست های کادر پوهنتون البیرونی

Publish Date

Closing Date

Location

حصه اول کوهنستان ولاست کاپیسا

پوهنتون البیرونی برای بار دوم درسال ۱۴۴۴ هـ ق در رشته ذيل به سويه داکتر و ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد. پوهنځی: زراعت و (مالداری) ديپارتمنت اگرانومی (علوم نباتی) (۱) بست. متقاضيان از تاریخ ۱۲/۴/۱۴۴۴هـ ق الی ۲۲/۴/۱۴۴۴هـ ق درخواستی شموليت در کادر علمی خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپی همين اعلان از وب سايت وزارت یا وب سایت پوهنتون البیرونی با  کاپی تذکره تابعيت به آمریت استادان پوهنتون البیرونی تسليم نمايند.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies